Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Spotkanie przedstawicieli sygnatariuszy w sprawie "Warunków dalszego rozwoju budownictwa w Polsce w latach 2014-2020 i w dalszej perspektywie" w Warszawie

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

wdrbp_loga.jpg (90124 bytes)W dniu 9 maja 2013 r. w siedzibie Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości w Warszawie odbyło się spotkanie dziewięciu przedstawicieli sygnatariuszy porozumienia w sprawie "Warunków dalszego rozwoju budownictwa w Polsce w latach 2014 -2020 i w dalszej perspektywie". PIGR jest jednym z sygnatariuszy, a Izbę podczas spotkania reprezentował p. Piotr Janowski V-ce Prezes Izby.

Spotkanie otworzył i prowadził p. Waldemar Mazan V-ce Prezes Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości. Dyskusja dotyczyła dwu podstawowych spraw - integracji środowiska budowlanego w Polsce, oraz bieżącej sytuacji na rynku.

Pan Piotr Janowski przedstawił w dyskusji opinię, że zmiany prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego i innych ustaw doprowadzają donikąd, jeśli w przetargach i ofertowaniu prac będzie obowiązywać zasada "wygrać za wszelką cenę". Większość problemów wykonawców, podwykonawców, dostawców i usługodawców w budownictwie ma swoje źródło w niskich cenach oferowanych w przetargach, żeby jedynie zdobyć zlecenie. Te niskie ceny albo są przekładane niżej na dostawców, podwykonawców itp. albo ukrywane przez generalnych wykonawców poprzez zawieranie z podwykonawcami umów powyżej kwot umówionych z inwestorem, gdzie przykładem mogą być liczne przypadki przy budowach autostrad.

W obydwu przypadkach najbardziej poszkodowani są dostawcy i usługodawcy nie wpisani do dziennika budowy jako podwykonawcy i nie zatwierdzani przez inwestora w trybie art. 6471 Kodeksu Cywilnego, w tym dostawcy rusztowań i szalunków. W pierwszym przypadku bowiem nie uzyskują pozytywnej marży, a w drugim - nie dostają zapłaty.

Wszyscy zebrani, po dyskusji przyjęli przez aklamację pięć postanowień (I, II, III, IV, V) przedstawionych na spotkaniu. W dyskusji zgodzono się co do konieczności integracji środowiska poprzez wspólne organizowanie święta branżowego "Dnia Budowlanych". Jednym z takich działań będzie I FORUM PRACODAWCÓW I PRACOBIORCÓW BUDOWNICTWA organizowane jesienią 2013 roku.

Opracowanie: Piotr Janowski, Kamila Mułkowska


Archiwum

Tablica ogłoszeń