Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

PIGR - członkiem Wielkopolskiej Komisji Ograniczania Zagrożeń Zawodowych

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

13 września br. w siedzibie Okręgowej Inspekcji Pracy w Poznaniu, odbyło się pierwsze, inauguracyjne posiedzenie Wielkopolskiej Komisji Ograniczania Zagrożeń Zawodowych.

WKOZZ to kolejne działanie jakie wielkopolska podęła w ślad za uruchomioną w latach 2010-2012 Wielkopolską Strategią Ograniczania Wypadków przy Pracy. Ograniczenie liczby wypadków przy pracy oraz zagrożeń zawodowych a także kształtowanie i propagowanie kultury bezpieczeństwa pracy to główne założenia nowej Komisji w której skład weszli przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu oraz współdziałających z nim organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy, związków zawodowych, organizacji pracodawców i samorządów zawodowych. Polska Izba Gospodarcza Rusztowań podobnie jak w WSOPP podpisała deklarację założycielską. Wszyscy uczestnicy posiedzenia uznali potrzebę kontynuowania działań zmierzających do ograniczania wypadków przy pracy i zagrożeń zawodowych w ramach nowej inicjatywy podjętej na lata 2013 - 2020. Pod tym priorytetowym działaniem PIGR w pełni się podpisuje. Uważamy za celowe podjęcie przez Komisję przeciwdziałania zagrożeniom chorobowym bowiem np. w naszej branży w szczególności przy wykonywaniu zawodu montera rusztowań konsekwencje dla zdrowia fizycznego i psychicznego stanowią znaczący i istotny element. Sposób wykonywania montażu/demontażu wymagającego znacznego wysiłku przy przenoszeniu i podnoszeniu elementów w obszarze dużego zagrożenia upadkiem z wysokości stanowi przyczynę bolesnych i trwałych urazów kręgosłupa oraz wyczerpania psychicznego spowodowanego dużym napięciem i stresem.

Podczas posiedzenia przyjęto regulamin Komisji oraz wskazano cele i priorytety działań. Uczestniczący w posiedzeniu partnerzy zgłosili także propozycje do planu działań.

Opracowanie
Danuta Gawęcka
Zdjęcia dzięki uprzejmości OIP w Poznaniu


Archiwum

Tablica ogłoszeń