Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

PIGR na posiedzeniu Wielkopolskiej Rady Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

W dniu 18 kwietnia 2013 roku w sali konferencyjnej budowy Sądu Okręgowego w Poznaniu, odbyło się kolejne posiedzenie Wielkopolskiej Rady Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie poświęcone najważniejszym kwestiom związanym z bezpieczeństwem pracy na budowach. Na posiedzeniu z ramienia PIGR i jako członek Rady, obecna była Dyrektor Izby p. Danuta Gawęcka.

Posiedzenie rozpoczęła p. Stanisława Ziółkowska Okręgowy Inspektor Pracy, a obradom przewodniczył Przewodniczący Rady p. Stefan Nawrocki. Wśród zaproszonych gości był również p. Krzysztof Fiklewicz, ekspert Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu. Państwową Inspekcję Pracy na posiedzeniu reprezentowali inspektorzy pracy, poruszając kluczowe problemy związane między innymi ze stanem bezpieczeństwa na budowach, wypadkami przy pracy oraz ich skutkach (patrz program spotkania).

Posiedzenie Rady było okazją do zaprezentowania wspólnego projektu PIGR i IMBiGS zmian w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych dotyczących robót rusztowaniowych. Projekt zmian z komentarzem na posiedzeniu w formie specjalnej prezentacji zaprezentowała Dyrektor Izby p. Danuta Gawęcka. Zaproponowane w projekcie zmiany są kluczowe dla branży rusztowaniowej zwłaszcza w kontekście poprawy bezpieczeństwa robót. Celem zaprezentowania powyższego materiału na posiedzeniu było uzyskania wsparcia Rady działań legislacyjnych PIGR (więcej na ten temat w artykule Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej).

Opracowanie: Kamila Mułkowska

Zdjęcia w artykule dzięki uprzejmości PIP


Archiwum

Tablica ogłoszeń