Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Posiedzenie Wielkopolskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

logo_spotkania_rada.jpg (93672 bytes)W dniu 23 października 2013 roku w sali konferencyjnej firmy Volkswagen Poznań Sp. z o.o. w Poznaniu, odbyło się kolejne posiedzenie Wielkopolskiej Rady Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie. Na posiedzeniu z ramienia PIGR, w zastępstwie p. Dyrektor Danuty Gawęckiej - Członka Rady, obecny był p. Piotr Stanik.

Posiedzenie rozpoczęła p. Stanisława Ziółkowska Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu, a obradom przewodniczył Przewodniczący Rady p. Stefan Nawrocki. Szczególnymi gośćmi na spotkaniu byli z Głównego Inspektoratu Pracy p. Leszek Zając - Za-ca GIP, p. Krzysztof Kowalik Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP oraz p. Zbigniew Janowski - Przewodniczący Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy GIP. Gospodarzy - firmę VW Poznań na spotkaniu reprezentowała p. Jolanta Musielak - Członek Zarządu oraz p. Lidia Hylla - Kierownik Centrum Personalnego. Oprócz stałych członków Rady w posiedzeniu brali udział przedstawiciele OIP Poznań - w osobie Z-cy OIP w Poznaniu p. Krzysztofa Dudy i Krzysztofa Fiklewicza-Specjalisty w OIP Poznań.Stansiława Ziółkowska


Od lewej S. Ziółkowska, L. Zając, S. Nawrocki, Z. Janowski


Jolanta MusielakUczestnicy obrad

Niezapowiedzianym punktem programu, będącym milą niespodzianką dla uczestników posiedzenia było wręczenie orderów okolicznościowych zasłużonym za działania na rzecz ochrony pracy. Order jest uhonorowaniem za aktywność w zakresie propagowania idei bezpieczeństwa pracy oraz ograniczania zagrożeń zawodowych. Jest nam miło poinformować, że decyzją Głównego Inspektora Pracy w uznaniu dotychczasowych zasług na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa, order przyznano p. Danucie Gawęckiej - Dyrektor PIGR. Z uwagi na jej nieobecność order zostanie uroczyście wręczony w innym terminie. Drugim wyróżnionym był p. Wojciech Wiatr - Starszy Cechu Wielkopolskiego Cechu Rzemiosł Budowlanych w Poznaniu.

W programie spotkania przedstawiono następujące zagadnienia:

  • Akcentując potrzebę inicjowania działań prewencyjno-edukacyjnych w zakresie ograniczania zagrożeń zawodowych na budowach w Wielkopolsce inspektor. K. Duda wskazał na misję Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych 2013-2020 jako "ograniczenie liczby wypadków oraz zagrożeń zawodowych skutkujących schorzeniami związanymi z pracą poprzez kształtowanie i propagowanie w społeczeństwie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy". Istotne jest dotarcie do pracodawców i pracowników z informacją o podjętej misji zintegrowanego podejścia do ograniczania wypadków przy pracy.Krzysztof Duda

  • Przedstawiciel wykonawcy firmy Hochtief oraz przedstawiciel inwestora VW Poznań omówili stosowane dobre praktyki przy realizacji budowy na terenie zakładu czynnie działającego w relacji inwestor-wykonawca, m.in. szkolenia specjalistyczne dla pracowników firmy, podwykonawców, np. dla hakowych.

  • Lidia Hylla - Kierownik Centrum Personalnego zaprezentowała politykę ochrony zdrowia pracowników w aspekcie wydłużenia ich aktywności zawodowej, tzw. "Program 50+". Firma VW Poznań dokłada wszelkich starań, aby pracownicy mogli długo i wydajnie pełnić swoje obowiązki. Jako ciekawostkę, z udziałem dwóch uczestników posiedzenia przeprowadzony został eksperyment polegający na symulacji "oswajania się ze starością". Dzięki specjalnym kombinezonom uczestnicy mogli sprawdzić, jak za kilkadziesiąt lat będą mogli funkcjonować w najprostszych życiowych i zawodowych sytuacjach. Fabryka dysponuje trzema specjalnymi "postarzającymi" kombinezonami, które mają pomagać kadrze menadżerskiej w zarządzaniu wiekiem i propagowaniu ergonomicznych zachowań przy pracy, a pracownikom pokazać, co będzie się działo z ich ciałem w przyszłości i jak ważnym jest jego ochrona w wieku produkcyjnym.Lidia HyllaPrezentacja 50+

  • Dr Błażej Zgoła z Politechniki Poznańskiej oraz Wyższej Szkoły Przyrodniczo-Technicznej w Poznaniu, przedstawił "Syndrom chorego budynku" (Sick Building Syndrome - SBS). W swojej prezentacji podkreślił konieczność tworzenia obiektów budowlanych o harmonijnym połączeniu 3 funkcji: trwałości, stosowania dobrych- nie zagrażających zdrowiu człowieka materiałów budowlanych i technologii. Ważne jest bowiem aby tak dobierać materiał, by sztuka budowania była sztuką umiejętnego ich stosowania.Błażej Zgoła

Ostatnim punktem posiedzenia było zwiedzanie zakładu produkcji samochodów VW Poznań oraz budowy na terenie zakładu.

Opracowanie Piotr Stanik
Zdjęcia Archiwum PIGR


Archiwum

Tablica ogłoszeń