Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Uroczyste posiedzenie Komisji Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy w latach 2010-2012

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

W dniu 22 marca 2013 roku w siedzibie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, odbyło się posiedzenie Partnerów Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy w latach 2010-2012. Spotkanie połączono z wręczeniem nagród i wyróżnień w konkursach "Mniej wypadków" oraz "Solidni, Gospodarni, Bezpieczni w Pracy". Z ramienia Izby obecni byli p. Danuta Gawęcka Dyrektor Izby oraz p. Piotr Kmiecik.p. Stanisława Ziółkowska - Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu

Uroczystość otworzyła p. Stanisława Ziółkowska Okręgowy Inspektor Pracy, a całe spotkanie poprowadził p. Jacek Strzyżewski Rzecznik Prasowy Poznańskiego Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu. Posiedzenie rozpoczęto ciekawą prezentacją poświęconą działaniom podjętym w ramach WSOWpP w latach 2010-2012.

Należy nadmienić, iż główną koncepcją Strategii jest prezentowanie bezpiecznych metod pracy poprzez uświadamianie pracownikom zagrożeń w miejscach zatrudnienia. Coraz więcej pracodawców mających wpływ na kształtowanie warunków bezpieczeństwa dostrzega korzyści, jakie mogą osiągnąć przy racjonalnym podejściu do zagadnień ochrony zdrowia i życia. Nadal jeszcze kadra kierownicza i pracownicy wielu zakładów nie traktuje problemów bezpieczeństwa jako własnych. Wobec tego faktu, celowym staje się organizowanie spotkań związanych z tym ważnym zagadnieniem.


Po prezentacji odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień laureatom zorganizowanych w ramach strategii konkursów "Mniej wypadków" oraz "Solidni, Gospodarni, Bezpieczni w Pracy". Okręgowa Komisja Konkursowa dokonała oceny i wyróżniła najlepszych pracodawców, uznając największy spadek wypadkowości w wyróżnionych firmach.

W konkursie "Solidni, Gospodarni, Bezpieczni w Pracy" Kapituła Konkursu najwyżej oceniła "dobre praktyki" promując pracodawców wdrażających nieobligatoryjne działania techniczne i organizacyjne, dzięki którym poziom bezpieczeństwa i higieny pracy znacząco się poprawił. Pośród wyróżnionych laureatów pierwsze miejsce otrzymały ex aequo trzy firmy Nestle Polska S.A. z Kalisza, Twining and Company Sp. z o.o. ze Swarzędza-Jasin oraz BIS plettac Sp. z o.o. z Ostrzeszowa - członek naszej Izby. Nagrody laureatom wręczyła p. Stanisława Ziółkowska Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu w asyście p. Piotra Florka Wojewody Wielkopolskiego, który wraz z Marszałkiem Wielkopolski p. Markiem Woźniakiem sprawuje honorowy patronat nad WSOWpP. Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy nagrody.
(więcej na temat nagrody w artykule: I Nagroda w konkursie WSOWPP "Solidni, Gospodarni, Bezpieczni w Pracy" dla firmy Bis plettac)p. Piotr Florek Wojewoda Wielkopolski

W dalszej części spotkania p. Krzysztof Fiklewicz, były długoletni Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu z którego inicjatywy powstała WSOWpP przybliżył zebranym ideę strategii oraz przedstawił najważniejsze jej osiągnięcia. Wszyscy partnerzy posiedzenia uznali za celowe kontynuowanie strategii w latach następnych, przy czym nowe cele i zadania zostaną określone na kolejnym posiedzeniu zaplanowanym w miesiącu maju br.Od lewej p. Piotr Kmiecik, p. Danuta Gawęcka - Dyrektor Izbyp. Krzysztof Fiklewicz

Uwieńczeniem spotkania była prezentacja p. Przemysława Jachalskiego St. Inspektora Pracy, ukazująca problematykę wypadków w miejscach pracy w 2012 roku w regionie wielkopolskim. Prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem audytorium i była impulsem do wielu ciekawych kuluarowych dyskusji.

 

Opracowanie: Kamila Mułkowska

Zdjęcia w artykule dzięki uprzejmości PIP


Archiwum

Tablica ogłoszeń