Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Polski inżynier na czele Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa!

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

17-18 października br. w Warszawie odbyło się jubileuszowe 60. Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa (European Council of Civil Engineer - ECCE) - organizacji skupiającej działające w krajach europejskich stowarzyszenia inżynierów budownictwa.

Współorganizatorem obrad była Polska Izba Inżynierów Budownictwa na czele z prezesem Izby p. Andrzejem Rochem Dobruckim.

Wśród zaproszonych gości obecna była p. dyrektor Danuta Gawęcka.

Uroczystość uświetniła obecność p. Janusza Piechocińskiego, wiceprezesa Rady Ministrów RP i ministra gospodarki, i p. Olgierda Dziekońskiego, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

W czasie posiedzenia odbyło się przekazanie prezydentury ECCE p. Włodzimierzowi Szymczakowi, członkowi PIIB, przez ustępującego prezydenta p. prof. Fernando Branco. Ważnym elementem konferencji było wystąpienie zaproszonego na obrady wiceministra Piechocińskiego, który korzystając z tej okazji uhonorował grupę inżynierów "Dyplomami z okazji 25-lecia polskiej transformacji", będącymi wyrazem uznania za aktywne działania oraz zaangażowanie w rozwój polskiej gospodarki.

Nowy prezydent ECCE planuje kontynuację działań swojego poprzednika, ze szczególnym umocnieniem i intensyfikacją prac mających na celu budowanie prestiżu inżyniera budownictwa w Europie.

W pierwszym dniu obrad odbyła się III Międzynarodowa Konferencja zorganizowana przez Europejską Radę Inżynierów Budownictwa i Polską Izbę Inżynierów Budownictwa pt.: "Nowoczesne rozwiązania w budownictwie mostowym", prowadzona przez p. prof. Henryka Zobela. Blok prezentujący polskie budownictwo mostowe powstałe w Polsce po 1989 roku rozpoczął p. prof. Janusz Rymsza. Rozwój tej dziedziny budownictwa w różnych częściach kraju ukazały prezentacje profesorów: Jana Biliszczuka, Tomasza Siwowskiego, Krzysztofa Żółtowskego i Henryka Zobela. Przedstawione obiekty mostowe wzbudziły zainteresowanie i uznanie wśród europejskich inżynierów, którzy z uwagą słuchali wygłaszanych referatów. Konferencja była okazją do promowania naszego kraju od strony budownictwa mostowego.Od lewej: F. Branco, W. Szymczak


D. Gawęcka (czwarta od lewej)
ecce2.jpg (115934 bytes)

Od lewej: O. Dziekoński, J. Piechociński,
W. Szymczak, F. Branco, A. R. Dobrucki


Uczestnicy konferencji "Nowoczesne
rozwiązania w budownictwie mostowym"

Opracowanie: Joanna Dobrzykowska
Zdjęcia: z archiwum PIGR i dzięki uprzejmości Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa


Archiwum

Tablica ogłoszeń