Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

PIGR na posiedzeniu Wielkopolskiej Rady Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

itpok_logo.jpg (18097 bytes)24 października 2014 na terenie Budowy Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów (ITPOK) w Poznaniu odbyło się posiedzenie Wielkopolskiej Rady Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie.

W zastępstwie p. Dyrektor Danuty Gawęckiej PIGR reprezentował p. Piotr Stanik - honorowy Prezes Izby.

Obrady prowadził p. Stefan Nawrocki, przewodniczący Rady. Wśród zaproszonych gości byli: p. Stanisława Ziółkowska, Okręgowa Inspektor Pracy, oraz p. Zbigniew Janowski, przewodniczący Rady ds. BHP w Budownictwie przy Głównym Inspektorze Pracy i członek Rady Ochrony Pracy.

Reprezentujący spółkę SITA Zielona Energia dyrektor kontraktu p. Szymon Cegielski przedstawił prezentację poświęconą przedsięwzięciu budowy spalarni na terenie Poznania. Budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów powstaje w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP). Strona prywatna, firma SITA Zielona Energia, wzięła na siebie finansowanie przedsięwzięcia, przeznaczając na ten cel 270 mln zł, a także zaprojektowanie, wybudowanie i zarządzanie instalacją. Miasto natomiast oddało pod budowę działkę i zobowiązało się wykonać przebudowę dojazdów, w ciągu 25 lat wniesie także uzgodnione opłaty za utylizację.

Przewidywany przerób roczny Spalarni wyniesie ok. 210 ton odpadów.

Oddanie instalacji do użytku planowane jest na listopad 2016 roku.

Uczestnicy posiedzenia mieli okazję wysłuchać również innych wystąpień. P. inspektor Mirosław Leszczyński przedstawił metody zapobiegania zagrożeniom przy robotach ziemnych i na wysokości. Wypadki przy pracy w budownictwie w Wielkopolsce omówił p. inspektor Romuald Liszkowski.

Po zakończeniu spotkania goście wybrali się na zwiedzanie budowy spalarni.Uczestnicy obrad


Prezentacja poświęcona budowie spalarni śmieciZwiedzanie budowy spalarni

Opracowanie: Joanna Dobrzykowska
Zdjęcia: Z archiwum PIGR oraz ze strony www.wielkopolskastrategiawypadkowa.pl dzięki uprzejmości Państwowej Inspekcji Pracy


Archiwum

Tablica ogłoszeń