Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Certyfikacja rusztowań tematem posiedzienia grupy roboczej UEG

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

Europejskie Stowarzyszenie Organizacji Rusztowaniowych (UEG) rozpoczyna dyskusję poświęconą certyfikacji rusztowań w Europie. 18 czerwca 2014 r. w Kolonii w Niemczech odbył się panel dyskusyjny zorganizowany przez UEG, którego tematem była jakość elementów i systemów rusztowań w aspekcie ich certyfikacji. W zjeździe uczestniczyli zarówno członkowie UEG - przedstawiciele izb i organizacji rusztowaniowych z Europy, jak również reprezentanci producentów rusztowań. Spotkaniu przewodniczył p. Martin Angele - Prezes UEG. Uczestnikami panelu z Polski z ramienia PIGR byli: Roman Rogoziński, Piotr Kmiecik, Katarzyna Wawrzyniak oraz Paweł Sztobryn.

Główne zagadnienia omawiane w panelu dyskusyjnym dotyczyły odpowiedzi na pytania:

 • Jakie czynniki ryzyka występują w międzynarodowym handlu elementami rusztowań oraz czy zaistniały zmiany w tym sektorze przemysłu w ostatnich latach?
 • Jakie są podstawy prawne i regulacje w tym zakresie w poszczególnych krajach Unii Europejskiej?
 • W jaki sposób producent powinien spełnić powyższe wymagania?
 • Kto powinien kontrolować producenta elementów rusztowań i w jaki sposób?

W programie panelu dyskusyjnego przewidziano również następujące prelekcje:

 • Niemieckie regulacje w zakresie procedur dopuszczenia elementów rusztowań do obrotu na przykładzie rusztowań fasadowych oraz związana z tym certyfikacja - dr Karl-Christian Fröhlich (SIGMA Karlsruhe),
 • Wewnętrzne i zewnętrze kontrole produkcji elementów rusztowań na podstawie Niemiec i innych państw Unii Europejskiej - Erhard Blobel (Altrad Plettac Assco),
 • Zapewnienie bezpieczeństwa produktu dla elementów i systemów rusztowań - Michael Nordmeier (Scafom Rux)

Oprócz głównych prelegentów prezentacje przedstawili:

 • Tapio Turunen (Confederation of Finnish Construction Industries),
 • Geir Gule (The Federation of Norwegian Scaffolding),
 • Robin James (National Access and Scaffolding Confederation),
 • Michael Nordmeier (Scafom Rux),
 • Martin Tobler (Tobler AG).

Moderatorem spotkania był inż. Christoph-Ludwig Bügler.Reprezentanci PIGR razem z prezesem i sekretarzem UEG (od lewej):
R. Rogoziński, K. Wawrzyniak, M. Angele, S. Luther, P. Kmiecik, P. Sztobryn.

Jednym z najbardziej interesujących zagadnień poruszonych podczas dyskusji był temat związany z możliwością handlowania elementami rusztowań na terenie poszczególnych krajów Unii Europejskiej. Wg ekspertów państwami, które wymagają odrębnej certyfikacji, niezależnie od kraju producenta elementów rusztowań są: Szwecja, Wielka Brytania, Polska, Niemcy, Czechy, Francja, Włochy. Pozostałe kraje Unii Europejskiej nie wymagają niezależnej certyfikacji własnego kraju i można dopuścić w nich do obrotu elementy przebadane w kraju producenta elementów rusztowań. Uczestnicy dyskusji wyrazili chęć podjęcia wspólnych działań nad możliwością certyfikacji europejskiej. Droga to takiego rozwiązania jest jednak daleka, a jej początki zależą od opracowania wspólnych kryteriów oceny elementów i systemów rusztowań. W obecnej sytuacji zauważa się odrębne reguły certyfikacji w następujących obszarach:

 • testy systemu rusztowania w skali naturalnej,
 • badania niszczące poszczególnych elementów rusztowania,
 • szczegółowe obliczenia statyczne,
 • System Zarządzania Jakością producenta elementów rusztowania,
 • nadzór produkcji przez stronę trzecią (audytowanie),
 • ważność (odnawialność) certyfikatu.

Spotkanie zakończyło się wizytacją budowy, a dokładnie rusztowań podwieszonych na katedrze św. Piotra i Najświętszej Marii Panny w Kolonii. Rusztowania zostały podwieszone w celu remontu jednej z dwóch wież katedry o wysokości około 157 m. Konstrukcję wykonano z aluminium podwieszonego do wieży na łańcuchach stalowych. Uczestnicy mieli więc wyjątkową okazję znalezienia się na szczycie tak wysoko posadowionego rusztowania i podziwiania zastosowanych tam rozwiązań technicznych.Uczestnicy panelu dyskusyjnego
przed katedrą w Kolonii


Widok wieży katedry z podwieszonym
rusztowaniem w tle (od góry po prawej)


Uczestnicy spotkania na pomoście
podwieszonego rusztowania

Opracowanie: Piotr Kmiecik
Współpraca: Joanna Dobrzykowska
Zdjęcia z archiwum PIGR


Archiwum

Tablica ogłoszeń