Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

PIGR na obchodach 95-lecia Państwowej Inspekcji Pracy

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

19 listopada 2014 r. w reprezentacyjnej sali Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyła się uroczysta gala z okazji 95-lecia inspekcji pracy w Polsce połączona z podsumowaniem działalności prewencyjnej Okręgowej Inspekcji Pracy w Poznaniu w mijającym roku.

PIGR reprezentowała p. dyrektor Danuta Gawęcka.

Wśród zaproszonych gości byli również posłowie na Sejm, przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych, organów nadzoru nad warunkami pracy, związków zawodowych, organizacji pracodawców, partnerów Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych, wyższych uczelni, a także stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz ochrony pracy.

W imieniu p. Minister Iwony Hickiewicz, głównego inspektora pracy, okolicznościowy list odczytała p. Minister Małgorzata Kwiatkowska, zastępca głównego inspektora pracy. Głos zabrała również p. Stanisława Ziółkowska, okręgowy inspektor pracy w Poznaniu. Obie panie wręczyły przedstawicielom organów kontroli i nadzoru oraz partnerom społecznym pamiątkowe medale 95-lecia inspekcji pracy w Polsce. Wśród wyróżnionych znalazła się również PIGR.M. Kwiatkowska


D. Gawęcka odbiera pamiątkowy medal

Jubileuszowa uroczystość nie mogła obyć się bez przypomnienia historii Państwowej Inspekcji Pracy. Dzieje PIP w Polsce i Wielkopolsce przedstawił p. Tomasz Kozłowski, kierownik Oddziału PIP w Ostrowie Wielkopolskim.

Gala była także okazją do podsumowania działalności prewencyjnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu w 2014 roku oraz wręczenia nagród i wyróżnień, którymi uhonorowano laureatów konkursów organizowanych przez PIP - "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej" oraz konkursu na "Najaktywniejszego zakładowego społecznego inspektora pracy". Dyplomy Państwowej Inspekcji Pracy oraz pakiety Zakładu Ubezpieczeń Społecznych otrzymali pracodawcy uczestniczący w programie prewencyjnym "BHP w małych zakładach".

W części artystycznej uroczystości wystąpił żeński kwartet smyczkowy złożony z uczennic Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Mieczysława Karłowicza.S. Ziółkowska


Uczestnicy uroczystościGoście gali

 

Opracowanie: Joanna Dobrzykowska
Zdjęcia: dzięki uprzejmości Państwowej Inspekcji Pracy


Archiwum

Tablica ogłoszeń