Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Walne Zgromadzenie UEG Luksemburg 2014

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

logo_wz_ueg_2014.jpg (21992 bytes)W dniach 23-24 października odbyło się Walne Zgromadzenie UEG 2014go. Miejscem spotkania było niemieckie miasto Trewir (Trier), ale gospodarzem wydarzenia był członek UEG z Luksemburga - Spanier&Wiedemann (www.spanier-wiedemann.lu).

Walne Zgromadzenie tym razem miało charakter sprawozdawczo-wyborczy z uwagi na kończącą się kolejną kadencję władz organizacji. Obradom przewodniczył Prezes UEG, p. Martin Angele.

Ze strony Polski w zgromadzeniu uczestniczyli: p. dyrektor Danuta Gawęcka, Członek Zarządu p. Roman Rogoziński oraz p. Paweł Sztobryn - ekspert PIGR w Grupie Roboczej UEG Regulacje Europejskie.Walne Zgromadzenie UEGDelegacje polska i szwajcarska

Celem Walnego Zgromadzenia z uwagi na jego charakter sprawozdawczo-wyborczy było:

 • przedstawienie i przyjęcie sprawozdania Prezydium i Sekretariatu Generalnego z działalności organizacji za okres od 26.10.2013 r. do 23.10.2014 r., sprawozdania finansowego oraz raportu z realizacji budżetu w 2014 r. i raportu Komisji Rewizyjnej,
 • głosowanie i udzielenie absolutorium Zarządowi
 • przedstawienie i zatwierdzenie budżetu na rok 2015
 • podsumowanie III kadencji
 • wybory władz na IV kadencję
 • przyjęcia planów i działań organizacji na rok następny

Jako pierwsze zostało przedstawione sprawozdanie z działalności Prezydium i Sekretariatu Generalnego. Podsumowano podjęte w minionym roku działania.

Podjęto również decyzję o przyjęciu nowego członka stowarzyszonego - JUMBO Stillads A/S z Danii (www.jumbo.as).

Nowym członkiem wspierającym została firma PERI.

Kolejnym krajem kandydującym do członkostwa w UEG jest Szwecja.

Aktualnie UEG składa się z 11 członków z 10 krajów.

Kolejnym, bardzo ważnym elementem Walnego Zgromadzenia, był wybór Zarządu UEG i Komisji Rewizyjnej na IV kadencję. Zebrani nie dokonali jednak żadnych zmian i ponownie wybrali osoby, które pełniły te funkcje w III kadencji:

Komisja Rewizyjna:

 1. Hans Gertsch - Szwajcaria
 2. Tapio Turunen - Finlandia
 3. Marcus Nachbauer - Niemcy

Członkowie UEG ustalili również datę i miejsce kolejnego WZ. Odbędzie się ono w dniach 22-24 października 2015 w Helsinkach.

Na zakończenie odbyło się uroczyste pożegnanie p. Lothara Bündera, byłego dyrektora Niemieckiego Stowarzyszenia Rusztowaniowego - Bundesinnung Gerüstbau, obecnie pełniącego funkcję eksperta. P. Bünder należy do osób szczególnie zasłużonych dla branży rusztowaniowej - był pomysłodawcą powstania organizacji zrzeszającej krajowe organizacje branży rusztowań. Wspólnie z Polską - przedstawicielami PIGR - był inicjatorem pierwszych spotkań, co w konsekwencji doprowadziło do powstania UEG. Przez dwie kadencje pełnił w organizacji funkcję Sekretarza Generalnego. Po ustąpieniu z tego stanowiska pełnił role doradcy. Na spotkaniu w Trewirze definitywnie pożegnał się z UEG jako aktywny współpracownik, jednak, jak to zaznaczył w swoim pożegnalnym wystąpieniu, zawsze będzie sercem z organizacją jako jej wierny sympatyk.

W drugim dniu spotkania odbyło się posiedzenie Grupy Roboczej "Europejskie Regulacje" (GR- RE). Omówiono dwie ważne kwestie:

 • Raport eksperta dotyczący postępów w standaryzacji CEN TC 53. Temat ten zaprezentował p. Afif El Baba. Raport dotyczył następujących norm:

  EN 1004 - ruchome rusztowania robocze (WG 4)
  EN 16508 - konstrukcje osłonowe (WG 14)
  EN 12810 1 i 2 - rusztowania elewacyjne wykonane z elementów prefabrykowanych (WG 2)
  EN 12811 1 i 2 - tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy (WG 1)
  EN 74-2 - złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach (WG 3)
  EN 12811 5 - tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy - część 5: Rusztowania i deskowania - wykonanie

 • Sprawozdanie z postępów prac nad przewodnikiem dobrych praktyk. Przewodnik ten ma być kodeksem postępowania dla członków UEG. Opracowanie będzie dotyczyć zagadnień ważnych przy montażu i eksploatacji rusztowań oraz bezpieczeństwa w trakcie pracy, obejmie również kwestie, które nie zostały ujęte w obowiązujących przepisach.

Więcej informacji o pracach grupy roboczej można znaleźć tutaj i tutaj.

Prace Grupy Roboczej zakończyło kolejne pożegnanie pracownika Sekretariatu Generalnego tym razem p. Afifa El Baby. P. prezes Angele w imieniu wszystkich zebranych podziękował p. El Babie za owocną współpracę, a jako wyraz sympatii i uznania dla jego pracy na rzecz organizacji przekazał upominek. O wyborze następcy, który będzie pełnił obowiązki p. Afifa El Baby, zwłaszcza w zakresie normalizacji jako reprezentant - ekspert z UEG w organizacji SBS (Small Standardowy Biznes), organizacja poinformuje swoich członków w stosownym czasie. Osoba ta będzie brała udział w pracach CEN (Europejski Komitet Normalizacyjny) w Komisji Technicznej TC 53 (Grupa Robocza Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego zajmująca się tymczasowym wyposażeniem roboczym).Pożegnanie A. El Baby

Na zakończenie obrad WZ gospodarze spotkania zaprosili gości do swojej firmy rusztowaniowej Spanier i Wiedemann. Uczestnicy podczas specjalnie na tą okazję przygotowanej prezentacji mogli zapoznać się z historią firmy i jej profilem działalności - jako producenta rusztowań oraz w zakresie logistyki materiałowej. Po projekcji właściciele na placu firmy pokazali urządzenia własnego projektu i wykonania, wykorzystywane do sprawnego, szybkiego i bezpiecznego załadunku elementów rusztowań na ciężarówki. Więcej o firmie Spanier i Wiedemann można dowiedzieć się tu.Siedziba firmy Spanier i Wiedemann


Plac składowania elementów rusztowania
firmy Spanier i WiedemannOd lewej: przedstawiciele PIGR
P.Sztobryn i D.Gawęcka, Hermann Spanier, A. El Baba.Od lewej: J. Teupe, R. Rogoziński

Pokaz urządzeń do załadunku i transportu elementów rusztowań produkcji firmy Spanier i WiedemannPamiątkowe zdjęcie uczestników Walnego Zgromadzenia 2014

 

Opracowanie: Joanna Dobrzykowska w konsultacji z Danutą Gawęcką
Zdjęcia: z archiwum PIGR


Archiwum

Tablica ogłoszeń