Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Posiedzenie partnerów Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

16 października 2014 roku na terenie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu odbyło się posiedzenie Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych (WSOZZ). Przypominamy, że Polska Izba Gospodarcza Rusztowań jest partnerem Strategii. Spotkanie miało na celu podsumowanie działań prowadzonych w roku bieżącym oraz nakreślenie planów na rok 2015.

Obradom przewodniczył p. Tomasz Gajdziński, zastępca okręgowego inspektora pracy d.s. prawno-organizacyjnych, obecna była również p. Stanisława Ziółkowska, okręgowy inspektor pracy w Poznaniu

Na spotkaniu Izbę reprezentował p. Piotr Stanik, honorowy Prezes PIGR.

Uczestnicy omówili wykonanie planu WSOZZ na rok 2014. Plan ten zakładał upowszechnienie wiedzy o zagrożeniach zawodowych i bezpiecznych metodach pracy m.in. poprzez szkolenia, spotkania w zakładach pracy, redystrybucję materiałów i pism profilaktycznych, opracowanie ulotek informacyjnych, a także czynności kontrolne profilaktyczne w zakładach ze szczególnymi zagrożeniami zawodowymi. Organizowano również konkursy, takie jak Wielkopolski Zawodowy Kierowca Roku. Strategia uwzględniła w swoim planie również dzieci i młodzież, skupiając się na edukacji i prewencji.

Przypomniano też odbywające się w mijającym roku konferencje i seminaria m.in. I Panelową Konferencję Ograniczania Zagrożeń Zawodowych w Transporcie, Konferencję Transport Mechaniczny na Placu Budowy odbywającą się w ramach targów INTERMASZ, spotkanie poświęcone zagadnieniu popularyzacji bezpiecznych metod pracy podczas targów SAWO połączoną z pokazem bezpiecznej eksploatacji wózków jezdniowych czy Wielkopolskie obchody Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.

Omawiano również wydarzenia zaplanowane do końca roku 2014, m.in. konferencję "Transport pionowy przy budowie i eksploatacji rusztowań" organizowaną przez PIGR wspólnie z Okręgową Inspekcją Pracy w Poznaniu, Politechniką Poznańską i Urzędem Dozoru Technicznego. Zebrani zgodzili się, że plan został w większości zrealizowany.

wsozz03_01.jpg (66868 bytes)

Uczestnicy konferencji


Prezentacja poświęcona wydarzeniom w roku 2014

Opracowanie: Joanna Dobrzykowska
Zdjęcia: z archiwum PIGR


Archiwum

Tablica ogłoszeń