Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Wręczenie Nagród Państwowej Inspekcji Pracy

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

pipawards2015_logo.jpg (117610 bytes)25 listopada 2015 r. w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia statuetek w XXII edycji konkursu "Pracodawca - organizator Pracy Bezpiecznej" oraz Nagrody im. Haliny Krahelskiej.

W gali wzięli udział przedstawiciele prezydenta, parlamentu, rządu, organów nadzoru i kontroli warunków pracy, środowisk naukowych, stowarzyszeń działających w ochronie pracy, związków zawodowych i organizacji pracodawców. Wśród gości obecna była również dyrektor Izby, p. Danuta Gawęcka.

Zwycięzcom tegorocznego konkursu "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej" wręczono statuetki "Mecum Tutissimus Ibis" Główna inspektor pracy, p. Iwona Hickiewicz, podkreśliła, że nagrody są potwierdzeniem właściwie prowadzonej polityki bezpieczeństwa pracy, dowodem odpowiedzialności za zdrowie i życie pracowników. Gratulując laureatom Nagrody im. Haliny Krahelskiej, zwróciła uwagę, że wartością szczególnie bliską wyróżnionym, podobnie jak patronce nagrody, jest godna i bezpieczna praca.

pipawards2015_hickiewicz.jpg (131405 bytes)

Wystąpienie I. Hickiewicz

Laureatom, w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy, dziękował również p. Zdzisław Sokal - społeczny doradca prezydenta RP. Zaznaczył, że są oni przykładem właściwego traktowania pracowników i organizacji pracy, co prowadzi ich firmy do sukcesu i daje zadowolenie zatrudnionym.

Gratulacje za pośrednictwem listu przekazał nagrodzonym również marszałek Sejmu, p. Marek Kuchciński. List odczytał p. Jan Węgrzyn - zastępca szefa Kancelarii Sejmu. Postawę pracodawców nagrodzonych w konkursie PIP określił jako wzór do upowszechnienia i doskonały dowód na to, że pomyślność firmy zależy również od przestrzegania prawa pracy.

W imieniu minister Elżbiety Rafalskiej uznanie dla laureatów wyraził sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, p. Stanisław Szwed.

Gratulacje wyróżnionym złożyła także przewodnicząca Rady Ochrony Pracy, poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka.

Galę uświetnił koncert w wykonaniu zespołu Altra Volta.

Więcej o laureatach XXII edycji konkursu "Pracodawca - organizator Pracy Bezpiecznej" oraz Nagrody im. Haliny Krahelskiej można znaleźć tutaj.

pipawards2015_img_0035.jpg (264725 bytes)

Goście gali

Halina Krahelska (1886-1945) - polska działaczka społeczna, socjolog, publicystka i pisarka. W latach 1919-1921 i 1927-1931 pełniła funkcję zastępcy Głównego Inspektora Pracy, zajmując się głównie systemem ochrony pracy i opieki społecznej. Od 1931 r. była rzeczoznawcą ds. pracy, reprezentującym Polskę przy Międzynarodowym Biurze Pracy w Genewie. Podczas okupacji niemieckiej działała w konspiracji, była żołnierzem AK, odznaczono ją Krzyżem Walecznych. W 1944 r. została uwięziona w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück, gdzie zmarła w 1945 r. Przed śmiercią napisała Tezy do działalności inspekcji pracy w odrodzonej Polsce.

W 1989 r. Główny Inspektor Pracy ustanowił nagrodę jej imienia przyznawaną za wybitne osiągnięcia w dziedzinie prewencji zagrożeń zawodowych, nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, wynalazczości, projektowania i wdrażania bezpiecznych technik i technologii w zakresie ochrony pracy, a także popularyzacji prawa pracy i ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa pracy.

Opracowanie: Joanna Dobrzykowska
Zdjęcia: dzięki uprzejmości Państwowej Inspekcji Pracy


Archiwum

Tablica ogłoszeń