Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

PIGR na konferencji "Wymagania bezpieczeństwa maszyn. Nowoczesne technologie a wypadki przy pracy"

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

Dnia 9 czerwca br. na terenie MTP odbyła się konferencja pt. "Wymagania bezpieczeństwa maszyn. Nowoczesne technologie a wypadki przy pracy".

Konferencja odbyła się w ramach targów "Innowacje Technologie Maszyny". Wydarzenie zorganizowała Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu, a współorganizatorami wydarzenia były Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Izbę na spotkaniu reprezentowała p. dyrektor Danuta Gawęcka.

Konferencję otworzyła p. Stanisława Ziółkowska - Okręgowa Inspektor Pracy w Poznaniu. Wygłosiła okolicznościowe przemówienie na temat zadań kontrolnych i prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy, w tym założeń Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych.

bm_2015_dscn3626.jpg (185291 bytes)

Prezentacja poświęcona wymaganiom bezpieczeństwa maszyn

Tematem kolejnego wystąpienia były techniczne środki zabezpieczające maszynę zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1. Problem ten zaprezentował p. Wiesław Monkiewicz z firmy Siemens, dokładnie omawiając wszystkie elementy związane z redukcją ryzyka.

Zagrożenia spowodowane błędami konstrukcyjnymi oraz błędami w systemach sterowania w nowych maszynach konstrukcyjnych przedstawił p. Grzegorz Golan, specjalista ds. bezpieczeństwa maszyn z firmy PILZ. W swojej prezentacji wykazał, że do stworzenia skutecznego programu bezpieczeństwa potrzebne jest spełnienie wielu czynników zależnych nie tylko od kwestii technicznych, a zagrożenia spowodowane błędami mogą występować na różnych etapach procesu redukcji ryzyka.

Wystąpienie p. Rafała Liska, starszego inspektora pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu, dotyczyło wypadów przy pracy spowodowanych niewłaściwym stosowaniem nowoczesnych technologii. Prelegent przedstawił szczegółowe statystyki wypadków przy pracy, jakie wydarzyły się na świecie w ostatnich latach. Przedstawił przykłady ciężkich i śmiertelnych wypadków przy pracy, omawiając ich przyczyny i okoliczności. Przypomniał też o przepisach regulujących obowiązki pracodawców w zakresie stosowania maszyn i innych urządzeń technicznych.

Konferencję zakończyło wystąpienie pań Joanny Jerzyckiej-Bień oraz Moniki Falkowskiej-Korek reprezentujących ZUS. W zaprezentowanym materiale omówiony został związek między wysokością składki na ubezpieczenie wypadkowe a zagrożeniami wypadkowymi, a także realizowany przez ZUS program dofinansowania płatników składek. Celem tego programu jest wyeliminowanie lub ograniczenie zagrożeń zawodowych powodujących wypadki i choroby zawodowe m.in. poprzez zredukowanie niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

W konferencji uczestniczyło ponad 200 osób - pracodawcy, przedstawiciele służby BHP, osoby kierujące pracownikami, a także studenci wyższych uczelni technicznych.

bm_2015_dscn3629.jpg (193252 bytes)

Uczestnicy konferencji

Targi "Innowacje Technologie Maszyny" to jedna z największych imprez targowych branży maszynowej w Europie. Tegoroczna edycja, odbywająca się od 9 do 12 czerwca, zgromadziła ponad 1000 wystawców z 27 państw. Zaprezentowano najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne maszyn i urządzeń dla różnych gałęzi przemysłu. Uzupełnieniem bogatej ekspozycji targowej były też liczne konferencje, wykłady oraz pokazy bezpiecznej eksploatacji maszyn.

Opracowanie: Joanna Dobrzykowska
Zdjęcia: z archiwum PIGR


Archiwum

Tablica ogłoszeń