Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Konferencja "Bezpieczeństwo pracy w budownictwie"

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

10 marca 2015 r. na terenie MTP w Poznaniu odbyła się kolejna konferencja z cyklu "Bezpieczeństwo pracy w budownictwie. Tematem tegorocznego spotkania były prace montażowe. Seminarium odbyło się w ramach Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2015, a jego organizatorami byli: Państwowa Inspekcja Pracy, Polska Izba Gospodarcza Rusztowań, Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie we współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi.

Konferencję prowadził p. Stefan Nawrocki, przewodniczący Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Poznaniu. Gośćmi spotkania byli: p. Minister Leszek Zając, zastępca Głównego Inspektora Pracy oraz p. Zbigniew Janowski, przewodniczący Związku Zawodowego "Budowlani" i Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Głównym Inspektorze Pracy. Z ramienia PIGR obecni byli: p. prezes Zenon Sztobryn, honorowy prezes p. Piotr Stanik oraz członek Rady p. dyrektor Danuta Gawęcka.

Seminarium zostało zorganizowane w ramach uroczystej sesji posiedzenia Rady ds. Bezpieczeństwa przy Okręgowym Inspektoracie Pracy.

Pierwsza część posiedzenia Rady poświęcona była wręczeniu nagród laureatom konkursu "Buduj bezpiecznie", w którym brało udział 16 budów.L. Zając


Z. Janowski


S. Ziółkowska

Zebranych powitała p. Stanisława Ziółkowska, Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu, a moderatorem spotkania był p. Jacek Cegłowski - inspektor OIP w Poznaniu.

Pierwsza prezentacja dotyczyła bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu prac montażowych. Temat ten omówili przedstawiciele Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie reprezentujący firmy Skanska, Hochtief i Budimex. Przedstawiono m.in. dobre praktyki stosowane przez sygnatariuszy tego porozumienia oraz przygotowanie i planowanie robót montażowych z uwzględnieniem zakresu i kolejności wykonywanych robot oraz zasobów ludzkie niezbędnych do ich wykonywania. Bezpośrednią korzyścią wynikającą z planowania jest przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. Przedstawiciele Porozumienia poruszyli również problem zagrożeń występujących podczas montażu stolarki okiennej na budowach oraz sposobów ich eliminacji. Omówiono czynności niezbędne przed rozpoczęciem prac, zasady prawidłowej pracy na wysokości, czynności zabronione, a także środki ochrony indywidualnej, w tym szczególnie sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości.

Prace montażowe przy użyciu sprzętu transportu bliskiego były tematem wystąpienia p. Roberta Romańskiego, przedstawiciela PIGR reprezentującego jednocześnie firmę Ramirent - członka Izby. Prelegent rozpoczął od wyjaśnienia, czym są urządzenia transportu bliskiego i jakie sprzęty są do nich zaliczane. Spośród nich szczególną uwagę poświęcił podestom ruchomym przejezdnym, które są bardzo często wykorzystywane do prac montażowych. Przypomniał również, jakie dokumenty i uprawnienia są wymagane przy pracy ze sprzętem transportu bliskiego oraz jak przygotować się do pracy z tymi urządzeniami zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Na koniec omówił typowe błędy popełniane przy eksploatacji prezentowanego sprzętu.Prezentacja przedstawiciela PIGRR. Romański

Kolejne wystąpienia zostały przygotowane przez Państwową Inspekcję Pracy. Pierwsza prezentacja przybliżyła zebranym genezę wypadków przy pracy. Przedstawione zostały dane dotyczące poszkodowanych w wypadkach przy pracy w latach 2006-2013 z uwzględnieniem branży budowlanej. Dokładnie omówione zostały przyczyny wypadków, jakie miały miejsce w latach 2013-2014. Wśród najczęściej powtarzających się wydarzeń powodujących wypadki znalazły się: upadek z wysokości oraz utrata kontroli nad środkiem transportu lub obsługiwanym sprzętem. Przedstawiono też najczęściej stwierdzane nieprawidłowości związane ze sprzętem transportu bliskiego. Wystąpienie nie byłoby pełne bez przypomnienia o zasadach i metodach postępowania pozwalających ograniczyć zagrożenia związane z transportem mechanicznym na budowie. Przeciwdziałanie zagrożeniom polega przede wszystkim na przestrzeganiu przepisów i procedur oraz wykonaniu określonych czynności przed rozpoczęciem robót. W podsumowaniu ukazana została struktura społecznych kosztów wypadków.

Tematem drugiej prezentacji PIP były podejmowane przez tę instytucję działania prewencyjne. Ważnym elementem prewencji są kampanie informacyjne skierowane zarówno do pracowników, jak i ich przełożonych np. "Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie". W ramach tego przedsięwzięcia działają 3 programy prewencyjne: "Budowa. STOP wypadkom", "Zarządzanie PHB - prewencja wypadkowa" oraz "Zdobądź dyplom PIP". Druga kampania zatytułowana jest "Szanuj życie! Profesjonaliści pracują bezpiecznie" i ma za zadanie upowszechniać wzorzec robotnika-profesjonalisty pracującego fachowo, bezpiecznie i zgodnie z przepisami. Wspomniano również akcję adresowaną do najmłodszych "Bezpiecznie od startu". Oprócz kampanii organizowane są również konkursy - "Buduj bezpiecznie" czy "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej".Uczestnicy seminariumUczestnicy seminarium

Konferencję zakończył pokaz wykorzystania transportu bliskiego. Jego celem było pokazanie zebranym, w jaki sposób bezpiecznie i zgodnie z zasadami powiesić baner reklamujący kampanię "Szanuj życie!" PIP z wykorzystaniem podnośnika. Prezentację wspólnie przeprowadzili p. dyrektor Danuta Gawęcka oraz, jako operator sprzętu, p. Robert Romański.

W tym miejscu pragniemy złożyć podziękowanie za udział i wsparcie konferencji firmie Ramirent S.A.

budma2015_dscn3073.jpg (268708 bytes)

budma2015_dscn3075.jpg (274546 bytes)

budma2015_dscn3085.jpg (278344 bytes)

Etapy pokazu wykorzystania transportu bliskiego

Opracowanie: Joanna Dobrzykowska
Zdjęcia: z archiwum PIGR oraz dzięki uprzejmości Państwowej Inspekcji Pracy


Archiwum

Tablica ogłoszeń