Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Walne Zgromadzenie - Bundesfachtagung Gerüstbau 2015

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

W dniach 23-25 kwietnia br. w Niemczech odbyło się Walne Zebranie Zgromadzenie Niemieckiego Związku Rusztowaniowego "Bundesverband Gerüstbau" - Bundesfachtagung Gerüstbau 2015.

Od wielu lat w gronie zapraszanych na to spotkanie gości znajdują się przedstawiciele PIGR. W tym roku Izbę reprezentowali p. Roman Rogoziński, członek Zarządu PIGR wraz z p. Katarzyną Wawrzyniak - Kierownik Działu Eksportu Rynku Niemieckiego Firmy MULTISERWIS O/plettac Sp z o.o. z Ostrzeszowa.

Tegoroczne posiedzenie zorganizowano w malowniczej miejscowości Bad Gögging położonej w sercu Bawarii pomiędzy Monachium, Regensburg, Ingolstadt i Norymbergią. 2000 lat temu Bad Gögging było siedzibą największych rzymskich łaźni na północ od Alp. Dzisiaj ten rzymski fort Abusina wpisany jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Pozostałości tych termalnych łaźni można obejrzeć w tutejszym muzeum. Motto: Triple G'sund (trzy zdrowia): to bogactwo kąpieli na bazie siarki, termiczne naturalne wody mineralne i torf. Miejscowość ta jest najstarszym niemieckim kurortem i uzdrowiskiem (Badeort).

W dniu poprzedzającym obrady odbyła się zwyczajowo uroczysta kolacja w reprezentacyjnych salach Hotelu Monarch. W licznych grupach dyskutowano o sytuacji, planach i przyszłości na rynku rusztowaniowym w Niemczech. Wśród uczestników spotkania - członków stowarzyszenia - wyraźnie odznaczała się wieloosobowa reprezentacja znanych producentów rusztowań, jednak najliczniejszą grupę stanowiły firmy wykonawcze budowy rusztowań. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele producentów transportu pionowego i specjalistycznych biur. W tegorocznym spotkaniu udział wzięło ok. 250 osób.Otwarcie Walnego Zgromadzenia - Prezydent Marcus Nachbauer

Posiedzenie Walnego Zgromadzenia otworzył Prezydent DGV Marcus Nachbauer. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2014 prezentowali kolejno: p. Marcus Nachbauer, p. Holger Budroweit, p. Frank Dostmann i Dyrektor DGV p. Sabrina Luther. Oprócz sprawozdań i pozytywnej oceny działalności Zarządu Związku Rusztowaniowego uczestnicy dyskutowali na różne tematy związane z problematyką wykonawczą, głownie w zakresie interpretacji uregulowań prawnych.

P. Martin Hackmann, przedstawiciel Inspekcji Pracy (Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft), zaprezentował szeroko cele i zakres planowanego z ważnością od 1 lipca nowego Rozporządzenia w/s Bezpieczeństwa Pracy. Zarządzenie to wprowadza bardziej rygorystyczne wymogi w zakresie bezpieczeństwa, szczególnie w pracy na wysokości.

Osobnym, obszernie przedstawionym tematem była problematyka kradzieży rusztowań. Liczba przypadków tego typu przestępstw w ostatnim czasie drastycznie wzrosła. Problem ten omawiali kolejno: p. Bartholomaus Maierhofer - z Inspekcji Policji Kryminalnej z Lanndhut, p. Ralf H. Mester i p. Dennis Kindermann z Kancelarii Prawnej. W referatach przedstawiono dane statystyczne dotyczące kradzieży rusztowań, omówiono konkretne przypadki kradzieży oraz wiele sposobów oznakowania podstawowych elementów składowych rusztowań.

Dużym zainteresowaniem cieszył się wykład p. Christophera Ludwika Büglera, znanego konstruktora nietypowych konstrukcji rusztowaniowych. Tegoroczny temat jego wystąpienia to konstrukcje wsporcze pod budowę dachów ochronnych o znacznych rozpiętościach i wykonanie na bazie typowych elementów rusztowaniowych przykryć budowli tymczasowymi dachami ochronnymi. Dyskusja panelowa poświęcona tej problematyce umożliwiła uczestnikom wymianę doświadczeń.Dyskusje w grupach - w środku Bernd Werdermann

Zwieńczeniem tegorocznych obrad była wspólna wycieczka statkiem po malowniczym Dunaju. Jej trasa wiodła spod Klasztoru Weltenburg poprzez przełom Dunaju do miejscowości Kelheim.Od lewej: Roman Rogoziński, Katarzyna Wawrzyniak, Sabrina Luther, Marcus NachbauerOd lewej: Roman Rogoziński, Olaf Pohl, Sascha Wolf, Katarzyna Wawrzyniak, Ingo Halfter

Opracowanie i zdjęcia:
Katarzyna Wawrzyniak, Roman Rogoziński


Archiwum

Tablica ogłoszeń