Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

PIGR na obchodach Dnia Budowlanych 2015

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

Tegoroczne Centralne obchody Dnia Budowlanych odbyły się 25 września br. w Sali konferencyjnej Hotelu NOVOTEL Airport w Warszawie. Koordynatorem organizacyjnym i jednocześnie patronem medialnym wydarzenia był Związek Zawodowy "Budowlani". Współorganizatorami spotkania byli:

  • Instytut Techniki Budowlanej
  • Izba Projektowania Budowlanego
  • Polski Związek Pracodawców Budownictwa
  • Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
  • Polska Izba Inżynierów Budownictwa
  • Stowarzyszenie Producentów Betonów
  • Ogólnopolska Izba Gospodarki Nieruchomościami
  • Pracodawcy Ziemi Lubelskiej
  • Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości
  • Związek Pracodawców Producentów Materiałów Dla Budownictwa

Honorowy Patronat nad Dniem Budowlanych 2015 objął Prezydent RP Andrzej Duda.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych, samorządów, instytucji naukowych, stowarzyszeń branżowych, pracodawcy oraz związkowcy.

Wśród zaproszonych gości, z ramienia Izby, obecna była p. dyrektor Danuta Gawęcka.

Jak co roku, Dzień Budowlanych był okazją do przeprowadzenia oceny stanu budownictwa w Polsce oraz wymiany poglądów na temat sytuacji i perspektyw tego sektora gospodarki. Spotkanie stworzyło atmosferę sprzyjającą pogłębieniu integracji ludzi na co dzień zajmujących się budownictwem i decydujących o jego sprawach.

Urozmaicony program imprezy obejmował wystąpienia okolicznościowe gości, prezentacje a także wyróżnienie osób szczególnie zasłużonych dla budownictwa. Po zakończeniu oficjalnej części spotkania gości zaproszono na występy artystyczne oraz bankiet.

Opracowanie: Joanna Dobrzykowska


Archiwum

Tablica ogłoszeń