Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Forum Rusztowaniowe - Częstochowa 2015

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

W dniach 5-6 września br. w Częstochowie po raz kolejny odbyło się Forum Rusztowaniowe, którego organizatorem była Polska Izba Gospodarcza Rusztowań we współpracy ze swoimi członkami - firmami Layher i Ramirent. Gospodarzem spotkania była Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej, a patronat medialny nad wydarzeniem objęły czasopisma poświęcone tematyce budownictwa: "Forum Budowlane", "Inżynier Budownictwa", "Materiały Budowlane" i "Przegląd Budowlany". Sponsorem tegorocznego Forum była firma Geda.Wejście do budynku szkołySala konferencyjna

W spotkaniu wzięło udział przeszło 150 osób. Zgromadzeni goście mogli zapoznać się z materiałami prezentowanymi na specjalnych stoiskach przygotowanych przez Państwową Inspekcję Pracy - Honorowego Patrona Konkursu Rusztowanie Roku 2015 oraz firmy Geda, Layher, Ramirent, a także PIGR.Stoisko firmy Layher


Stoiska PIP i firm Ramirent, Layher i Geda


Stoisko firmy Geda

Temat przewodni tegorocznego Forum brzmiał: "Jakość to bezpieczeństwo". Organizatorzy spotkania chcieli w ten sposób szczególnie podkreślić związek między jakością elementów rusztowań i technologią montażu a bezpieczeństwem wszystkich osób montujących i eksploatujących rusztowania.

Szczególnymi gośćmi spotkania byli:

z ramienia gospodarzy - Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie:

 • bryg. mgr inż. Robert Łazaj - zastępca komendanta CS PSP, st. bryg. mgr inż. Roman Klecha - Naczelnik Wydziału Działań Ratowniczo-Gaśniczych CS PSP, Kierownik Zespołu Przedmiotowego zajmujący Samodzielne Stanowisko ds. BHP - starszy kapitan mgr Piotr Placek, kapitan Janusz Maleszko z Wydziału Kwatermistrzowsko-Żywieniowego oraz st. bryg. mgr inż. Eugeniusz Andryszkiewicz.

z Państwowej Inspekcji Pracy:

 • Krzysztof Kowalik - dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP, reprezentujący p. Minister Iwonę Hickiewicz - Głównego Inspektora Pracy PIP
 • Waldemar Batugowski - zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach
 • Krzysztof Duda - zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu
 • Mirosława Kamińska - inspektor ds. budownictwa GIP i członek Kapituły Konkursu
 • Katarzyna Nogańska - nadinspektor z Okręgowej Inspekcji Pracy w Częstochowie

oraz pozostali inspektorzy z Państwowej Inspekcji Pracy z Częstochowy, Katowic i Kępna.

Władze lokalne reprezentował Stanisław Słyż - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Częstochowy.

Nasze zaproszenia przyjęli:

 • Przewodniczący ZZ "Budowlani", Rady ds. bezpieczeństwa pracy w budownictwie przy GIP i V-ce Przewodniczący Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP Zbigniew Janowski, któremu towarzyszył Adam Bajerowski - Przewodniczący Okręgu Śląskiego ZZ "Budowlani"
 • wieloletni sekretarz Rady ds. bezpieczeństwa pracy w budownictwie przy GIP i honorowy członek PIGR Ryszard Rodzoch
 • Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa reprezentowali: Sekretarz Generalny Zarządu Głównego, Wiktor Piwkowski, Waldemar Szleper - Sekretarz Zarządu Krajowego PZiTB, a jednocześnie Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Małgorzata Nawrocka-Tazbir, Przewodnicząca Zarządu częstochowskiego oddziału PZiTB
 • dr Edward Szwarc - Przewodniczący Kapituły Konkursu Rusztowanie Roku, przedstawiciel Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa
 • z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego swoją obecnością zaszczycili nas: Z-ca Dyrektora Instytutu ds. Naukowych, prof. Zbigniew Starczewski oraz dr Andrzej Misztela - kierownik Pracowni Badań Konstrukcji Tymczasowych Instytutu i Sekretarz Kapituły Konkursu Rusztowanie Roku
 • Politechnikę Lubelską reprezentowała prof. Ewa Błazik-Borowa, członek Kapituły Konkursu Rusztowanie Roku
 • Samorząd Zawodowy Inżynierów Budownictwa reprezentowali Dyrektor Biura Krajowej Rady Marek Walicki, Edmund Janic - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Śląskiej OIIB, Marek Ziomka - Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej z Mazowieckiej OIIB, Mirosława Ogorzelec - Sekretarz Okręgowej Rady Wielkopolskiej OIIB oraz dr Anna Rawska-Skotniczny z Opolskiej OIIB
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy reprezentował na spotkaniu dr Andrzej Dąbrowski z Pracowni Zagrożeń Mechanicznych Instytutu
 • z Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie obecny był Maciej Jagielski - kierownik Zespołu BHP i PPOŻ
 • Międzynarodowe Targi Poznańskie reprezentowała Violetta Pastwa - zastępca dyrektora Projektu BUDMA
 • swoją obecnością zaszczycili nas również Olgierd Sielewicz, prezes Warszawskiego Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa Wacetob oraz Janusz Traczyk z Sekocenbudu

Sama Izba reprezentowana była przez cały Zarząd:

Prezesa Zenona Sztobryna, V-ce Prezes Elżbietę Nowicką-Słowik, członków Zarządu: Krzysztofa Gąsiorka, Romana Rogozińskiego, Bogdana Szpilmana i Jana Paszkowskiego oraz Honorowego Prezesa Izby Piotra Stanika i Dyrektor Izby Danutę Gawęcką.

W spotkaniu uczestniczyło również wielu członków PIGR:

Altrad Mostostal, Dekor-Jan, GFM Rusztowania, Grupa Rubo, Jagro, Job Transfer, Kuźnia Sułkowice, Layher, M-S & Pico, Multiserwis Oddział plettac Rusztowania, Olan, Ostap, Peri Polska, Pionart, Ramirent, Rew-Ton, Ulma, Xervon Polska.

Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele firm rusztowaniowych spoza PIGR.

Swoją obecnością zaszczycili nas również goście zagraniczni: z Niemiec przyjechał p. Joachim Beyl, dyrektor ds. eksportu z firmy Layher Niemcy, a z Czech p. Jaromir Bubeniček z firmy Lesko.

Prasę branżową na spotkaniu reprezentowały wydawnictwa: Forum Budowlane, Przegląd Budowlany, Inżynier Budownictwa oraz Materiały Budowlane.

Spotkanie oficjalnie otworzyli, witając wszystkich przybyłych gości, prowadzący Forum p. Paweł Kosiński oraz Prezes Izby p. Zenon Sztobryn.p. Paweł Kosińskip. Zenon Sztobryn

Kolejnym elementem części oficjalnej były wystąpienia gości.

Głos zabrali:

 • Robert Łazaj
 • Krzysztof Kowalik
 • Zbigniew Janowski
 • Wiktor Piwkowski


p. Robert Łazaj


p. Krzysztof Kowalik


p. Zbigniew Janowski


p. Wiktor Piwkowski

Po wystąpieniach gości nastąpiła prezentacja współorganizatorów - firm Layher i Ramirent.p. Elżbieta Nowicka-Słowik - firma Ramirentp. Grzegorz Dziewulski - firma Layher

forum2015_ramirent_prezentacja_firmy.jpg (202179 bytes)

Fragment prezentacji firmy Ramirent

 

Zasłużeni dla branży rusztowaniowej

Forum jest doskonałą okazją do podziękowań i uhonorowania tych, którzy najbardziej przyczynili się do rozwoju branży rusztowaniowej oraz budowania autorytetu Izby. Aby wyrazić wdzięczność wobec tych osób, decyzją Zarządu przyznano okolicznościowe medale PIGR "Zasłużeni dla branży rusztowaniowej".

Medale otrzymali:

spoza Izby:

 • Ewa Błazik-Borowa
 • Krzysztof Duda
 • Zbigniew Janowski


Od lewej: p. Zenon. Sztobryn, p. Krzysztof Duda


p. Ewa Błazik-Borowa


Od lewej: p. Zenon Sztobryn, p. Zbigniew Janowski

z PIGR:

 • Marian Muszyński
 • Jan Paszkowski
 • Marcin Poprawa
 • Mirosław Zwoliński


Od lewej: p. D. Gawęcka, p. Z. Sztobryn, p. M. Muszyński


Od lewej: p. Z. Sztobryn, p. J. Paszkowski

 p. Marcin Poprawa


Od lewej: p. M. Zwoliński, p. D. Gawęcka

Medale i kwiaty wyróżnionym w imieniu Zarządu PIGR wręczał p. Prezes Zenon Sztobryn wraz z p. Dyrektor Danutą Gawęcką.

Finał V Edycji konkursu Rusztowanie Roku

Uroczystym elementem Forum był Finał V edycji ogólnopolskiego Konkursu Rusztowanie Roku, nad którym Honorowy Patronat objęła, podobnie jak w poprzednich edycjach, Państwowa Inspekcja Pracy.

Więcej informacji o konkursie i jego V edycji znajduje się tutaj.

Słowo wstępne, jako przedstawiciele patrona konkursu - Głównego Inspektora Pracy, wygłosili panowie Krzysztof Kowalik i Waldemar Batugowski. Po nich głos zabrał Przewodniczący Kapituły, p. Edward Szwarc. Nominowanych do II etapu Konkursu zaprezentowała dyrektor Izby Danuta Gawęcka wraz z p. Andrzejem Misztelą. Wspólnie przedstawili wyniki obrad Kapituły Konkursu, która w tym roku miała bardzo trudne zadanie, zwłaszcza w I kategorii "Rusztowanie Roku", bowiem do konkursu zgłoszono aż 9 realizacji. Wszystkie były interesujące, a poziom bardzo wyrównany. Satysfakcjonujący dla Izby jest fakt, że z każdą kolejną edycją zgłaszanych jest coraz więcej ciekawych obiektów, co potwierdza, że konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem.Słowo wstępne p. Krzysztofa Kowalika


p. Waldemar Batugowski

 p. Edward Szwarc


Statuetki


Od lewej: p. D. Gawęcka, p. A. Misztela

Kapituła Konkursu pod przewodnictwem dr Edwarda Szwarca przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii I "Rusztowanie"

Miejsce 1 ex aequo i nagrodę "Złotego Kuplunga"

dla firm:

Ulma Construccion Polska S.A.

Xervon Polska Sp. z o.o.

 

Laureaci 1 miejsca w kategorii "Rusztowanie Roku"

 

 

Miejsce 2 i nagrodę "Srebrnego Kuplunga"

dla firmy:

Multiserwis Sp. z o.o.
Oddział plettac Rusztowania

 

Wręczenie nagrody laureatom 2 miejsca w kategorii "Rusztowanie Roku"

 

Miejsce 3 ex aequo i nagrodę "Brązowego Kuplunga"

dla firm:

Ramirent S.A.

Ulma Construccion Polska S.A.

 

Laureaci 3 miejsca w kategorii "Rusztowanie Roku"

 

 

oraz wyróżnienie dla firmy:

Peri Polska Sp. z o.o.

 

Wyróżnienie w kategorii "Rusztowanie Roku"

 Laureaci i wyróżnieni w kategorii "Rusztowanie Roku"

GRATULACJE! dla laureatów
i wyróżnionych !

 

W kategorii II "Technologia i bezpieczeństwo"

Miejsce 1 i nagrodę
"Złotego Kuplunga"

dla firmy:

Layher Sp. z o.o.

 

Laureaci 1 miejsca w kategorii "Technologia i bezpieczeństwo"

 

 

oraz wyróżnienie dla firmy:

PIONART

 

Wyróżnienie w kategorii "Technologia i bezpieczeństwo"

 

forum2015_laureaci_i_wyroznieni_2_kat.jpg (137440 bytes)

Laureaci i wyróżnieni w kategorii "Technologia i bezpieczeństwo"

 

GRATULACJE! dla laureatów
i wyróżnionych !

W kategorii III "Monter Roku"

 

Miejsce 1 i nagrodę
"Złotego Kuplunga"

dla

Pana Mariusza Leśniewicza
z firmy Multiserwis Sp. z o.o.
Oddział plettac Rusztowania

 

Nagrodę w imieniu p. Mariusza Leśniewicza odebrał p. Piotr Kmiecik

 

Miejsce 2 i nagrodę
"Srebrnego Kuplunga"

dla

Pana Rafała Perygi
Z firmy Ramirent S.A.

 

p. Rafał Peryga

 

GRATULACJE dla laureatów !

Laureatom nagrody wręczali: p. Krzysztof Kowalik, p. Edward Szwarc, p. Andrzej Misztela, p. Zenon Sztobryn, p. Danuta Gawęcka oraz fundatorzy nagród. Statuetki w poszczególnych kategoriach odbierali przedstawiciele poszczególnych firm.Wszyscy laureaci i wyróżnieni

Prezentacja Gospodarzy

Po wręczeniu nagród przyszedł czas na prezentację gospodarzy obiektu - Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej. Wygłosił ją p. Robert Łazaj, omawiając m.in. system kształcenia Państwowej Straży Pożarnej. Wiele uwagi poświęcił Centralnej Szkole PSP, która jest jednostką organizacyjną PSP, a jednocześnie publiczną szkołą policealną. Placówka realizuje szkolenia kwalifikacyjne i specjalistyczne - m.in. w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego czy w zakresie zagrożeń w elektroenergetyce. Szkoli również Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej, a także pracowników oraz Komendantów Formacji Obrony Cywilnej w zakładach pracy. Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz specjalistyczne pomoce i narzędzia dydaktyczne. Zajęcia praktyczne odbywają się na poligonie pożarniczym, placach ćwiczeń i obiektach specjalistycznych, takich jak nowoczesne stanowisko gaszenia pożarów wewnętrznych. Szkoła posiada również laboratoria - m.in. laboratorium technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych czy fizykochemii spalania i środków gaśniczych. Szkolna jednostka ratowniczo-gaśnicza uczestniczy w akcjach ratowniczo-gaśniczych ok. 1000 razy w ciągu roku. W szkoleniach organizowanych przez CS PSP uczestniczą osoby z wielu krajów, placówka współpracuje również ze szkołami z Niemiec, Irlandii, Słowacji, Czech, Białorusi i Ukrainy.Prezentacja p. Roberta Łazaja

Blok seminaryjny

Ważnym elementem tegorocznego Forum był blok seminaryjny pod tytułem "Jakość to bezpieczeństwo". Rozpoczął go pokaz ratownictwa z udziałem rusztowań na poligonie prowadzony przez p. Romana Klechę. Później wystąpił także p. Piotr Placek, przedstawiając zasady ratownictwa przy pożarach na rusztowaniu. Reprezentant firmy Layher, p. Grzegorz Dziewulski, omówił problematykę dotyczącą reżimu produkcyjnego, a p. Elżbieta Nowicka-Słowik z firmy Ramirent poświęciła swoje wystąpienie reżimowi technologicznemu. Konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania tych reżimów przedstawił p. Andrzej Misztela z IMBiGS.

Pokaz ratownictwa odbywał się na poligonie. Na szczęście pogoda była sprzyjająca, dzięki czemu przygotowana przez p. Romana Klechę prezentacja była doskonale widoczna.

Pokaz był filmowany, a zarejestrowany materiał posłuży do stworzenia filmu edukacyjnego, który zarówno szkoła, jak i Izba będą mogły wykorzystać. Zostanie on włączony do programu kształcenia przyszłych strażaków oraz do programów organizowanych przez Izbę szkoleń, w szczególności na kursie Specjalisty nadzoru budowy i eksploatacji rusztowań. Również współorganizatorzy Forum, firmy Layher i Ramirent, będą wykorzystywać ten materiał w swojej działalności edukacyjno-informacyjnej.

Gdy uczestnicy Forum powrócili do Sali konferencyjnej, swoją prezentację wygłosił st. kpt. mgr Piotr Placek z CS PSP, omawiając wytyczne i zasady postępowania w zakresie ratownictwa w przypadku pożaru na rusztowaniu. Wymienił m.in. nieprawidłowości związane z rusztowaniami występujące na budowach oraz najczęściej spotykane zagrożenia. Zaliczył do nich np. upadek z wysokości, uderzenie o nieruchome elementy rusztowania czy porażenie prądem elektrycznym. Przedstawił też zagrożenia czynnikami szkodliwymi podczas prac rusztowaniowych - są to m.in. hałas, wibracja, niekorzystne warunki klimatyczne i stres. Prelegent objaśnił też podstawowe rodzaje działań poodejmowanych przez służby ratownicze - gaśnicze, ratownicze oraz ratownicze na wysokości. Jako najczęstsze przyczyny pożarów rusztowań wymienił zapalenie rusztowań drewnianych, materiałów budowlanych, awarie sprzętu, pożary budynków, przy których ustawione są rusztowania, a także błędy i nieostrożność pracowników.

Prezentacja p. Piotra Placka

Kolejne wystąpienia poświęcone były zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem produktu. Prezentacje na ten temat przygotowali przedstawiciele firm Layher i Ramirent. Jako pierwszy wystąpił p. Grzegorz Dziewulski z firmy Layher, który wyjaśnił w jaki sposób to przedsiębiorstwo kontroluje jakość swoich produktów i przestrzega reżimu produkcyjnego. Wśród stosowanych działań wymienił m.in. szkolenia oraz znakowanie elementów. Porównał też produkty Layher z ich imitacjami i podkreślił stosowanie się przez firmę do standardów jakości.

Fragmenty prezentacji firmy Layher

forum2015_foto_310.jpg (164898 bytes)

Prezentacja p. Grzegorza Dziewulskiego

Reżim wykonania rusztowań omówiła p. Elżbieta Nowicka-Słowik z firmy Ramirent. Zdefiniowała pojęcia "reżim" i "rusztowanie", przedstawiła też czynniki wpływu na stosowanie reżimu montażu rusztowania - m.in. przepisy, kompetencje uczestników procesu i sprzęt. Omówiła dokładnie najważniejsze przepisy dotyczące rusztowań, w tym zapisy dotyczące ich montażu, a także dokumenty, jakie muszą posiadać osoby zajmujące się projektowaniem, montowaniem i nadzorem rusztowań. Prezentacja ilustrowana była zdjęciami pokazującymi nieprawidłowości. P. Nowicka-Słowik podkreśliła, że nawet najlepszy sprzęt i przeszkolony pracownik nie są gwarancją prawidłowości. Pokazała również szkody, jakie powodują błędy popełniane przy montażu i ich konsekwencje - zniszczenie sprzętu, straty w gospodarce, urazy pracowników wykonujących montaż i eksploatujących rusztowania.

Fragment prezentacji firmy RamirentPrezentacja p. Elżbiety Nowickiej-Słowik

Na zakończenie głos zabrał p. Andrzej Misztela z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i górnictwa Skalnego, który przedstawił temat "Jakość wykonania elementów oraz konstrukcji rusztowań a bezpieczeństwo eksploatacji rusztowań". Wyjaśnił, co dokładnie oznaczają pojęcia "jakość" i "bezpieczeństwo", określił też wymagania w zakresie jakości i bezpieczeństwa eksploatacji rusztowań, przywołując obowiązujące ustawy i rozporządzenia.. Przedstawił też cechy idealnego rusztowania systemowego - m.in. dobrze zaprojektowane i wykonane elementy o odpowiedniej wytrzymałości i sztywności, kompatybilność systemowa, funkcjonalność, łatwość składowania i transportu, przystosowanie do bezpiecznego montażu i demontażu. Przedstawił też schemat statyczny konstrukcji rusztowania oraz charakterystykę sztywności i nośności układów stężających. Przeprowadził również analizę statyczną konstrukcji z uwzględnieniem rzeczywistej sztywności poziomej.

Fragment prezentacji IMBiGS

forum2015_foto_314.jpg (121221 bytes)

Prezentacja p. Andrzeja Miszteli

Blok seminaryjny zakończyła p. dyrektor Danuta Gawęcka, która wręczyła kwiaty gospodarzom i współorganizatorom, dziękując w imieniu Izby za pomoc i współpracę. Bukiety odebrali: p. Robert Łazaj reprezentujący CS PSP, p. Grzegorz Dziewulski z firmy Layher oraz p. Elżbieta Nowicka-Słowik z firmy Ramirent.

Podziękowanie

Spotkanie integracyjne

Nieodłącznym elementem każdego Forum Rusztowaniowego jest spotkanie integrujące uczestników. Tym razem miejscem imprezy był kompleks pałacowo-parkowy w Koszęcinie, siedziba Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny. Wspomniany zespół umilił wszystkim czas swoim występem, tworząc atmosferę bardzo sprzyjającą zabawie. Oprócz tego odbywały się również gry i konkursy.

Chcielibyśmy jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania Forum na każdym etapie przygotowania, a w szczególności:

 • Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, a zwłaszcza p. Komendantowi Markowi Chmielowi za wyrażenie zgody na organizację Forum na terenie szkoły, jego zastępcy, p. Robertowi Łazajowi za obecność i prezentację, p. kwatermistrzowi Radosławowi Żurkowi oraz p. Januszowi Maleszko za pomoc i opiekę, p. Romanowi Klesze za pokaz ratownictwa na rusztowaniach i p. Piotrowi Plackowi za prezentację.
 • Współorganizatorom spotkania - firmom Layher i Ramirent, w szczególności p. Elżbiecie Nowickiej - Słowik i p. Grzegorzowi Dziewulskiemu.

oraz wszystkim tym, którzy osobiście zaangażowali się w organizację Forum Rusztowaniowego w Częstochowie.

Serdecznie dziękujemy !

Opracowanie:
Danuta Gawęcka
Joanna Dobrzykowska
Zdjęcia: archiwum PIGR


Archiwum

Tablica ogłoszeń