Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Konferencja pt. "Ograniczanie zagrożeń wypadkowych przy obsłudze maszyn do robót ziemnych"

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

pigr2015_intermasz_logo.jpg (27227 bytes)6 maja b.r. na terenie MTP miała miejsce konferencja pt. "Ograniczanie zagrożeń wypadkowych przy obsłudze maszyn do robót ziemnych". Odbyła się ona w ramach Międzynarodowych Targów Maszyn Budowlanych, Pojazdów i Sprzętu Specjalistycznego INTERMASZ.

Wydarzenie zorganizował Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu wraz z partnerami w ramach Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych.

PIGR reprezentował honorowy prezes Izby p. Piotr Stanik.

Konferencję otworzyła Główna Inspektor Pracy p. Iwona Hickiewicz, która przedstawiła działania PIP w zakresie ograniczania wypadkowości w pracy, a także dane dotyczące statystyki wypadkowej i roli służby bhp w zakładach pracy ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa. Wskazała także na pozytywną rolę prewencji wypadkowej realizowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Głos zabrała również Okręgowa Inspektor Pracy w Poznaniu p. Stanisława Ziółkowska, która przytoczyła dane OIP w Poznaniu w zakresie wypadkowości. Informacje dotyczyły liczby wypadków w Wielkopolsce w minionym roku, ich przyczyn oraz chorób zawodowych. Okręgowa Inspektor Pracy podkreśliła szczególnie znaczenie prewencji.

Jako pierwsi wystąpili przedstawiciele Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. P. Mirosław Mitkowski z firmy BUDIMEX S.A. przedstawił procedury zapobiegania wypadkom przy obsłudze maszyn budowlanych, omówił także kwalifikacje pracowników do obsługi maszyn i urządzeń wydawane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Szczególną uwagę zwrócił na konieczność dokładnej weryfikacji dokumentów potwierdzających kwalifikacje pod kątem ich autentyczności. Podkreślił rolę czynnika ludzkiego, który jest główną przyczyną wypadków przy pracy. Natomiast reprezentujący firmę SKANSKA S.A p. Eugeniusz Radniecki zaprezentował bezpieczne praktyki podczas wykonywania wykopów ziemnych oraz nowe metody wygradzania stref niebezpiecznych.

Wypadki przy pracy podczas wykonywania robót ziemnych z użyciem maszyn budowlanych omówił reprezentant OIP w Poznaniu, p. Romuald Liszkowski. Jako przyczynę wypadków w pracy podał "pracę pod presją czasu". Dużo miejsca poświęcił też kosztom wypadków.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przedstawił dwie prezentacje. P. Monika Falkowska-Korek omówiła temat systemu ubezpieczeń społecznych w zakresie składki na ubezpieczenie wypadkowe, natomiast p. Joanna Jerzycka zaprezentowała realizowany przez ZUS program dofinansowania płatników składek, którzy chcą polepszyć warunki pracy swoich pracowników. Program ten przeprowadzany jest w ramach prewencji wypadkowej.

Na zakończenie wystąpił ratownik medyczny, p. Michał Warzybok, który zaprezentował zasady udzielania pomocy ofiarom wypadków przy pracy.

pigr2015_intermasz02.jpg (138137 bytes)

Prezentacja dotycząca wypadkowości

pigr2015_intermasz01.jpg (146919 bytes)

Uczestnicy konferencji

INTERMASZ - Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych, Pojazdów i Sprzętu Specjalistycznego - to jedno z najważniejszych w roku wydarzeń związanych z branżą budowlaną. W ramach tegorocznej imprezy odbył się m.in. Kongres Infrastruktury Transportowej, w którym udział wzięli przedstawiciele najważniejszych urzędów i przedsiębiorstw operujących w sektorze infrastrukturalnym. Była to doskonała okazja do dyskusji na temat przyszłości branży i wykorzystania unijnych środków na lata 2014 - 2020. Poznaliśmy również najlepszego operatora maszyn budowlanych za sprawą konkursu Pogromcy Maszyn, dynamicznego sprawdzianu umiejętności operatorów na najnowocześniejszym sprzęcie. Dzień Operatora zapewnił rozrywkę najmłodszym, towarzyszącym gościom, a operatorom maszyn dał szansę na rozmowę z wystawcami i poznanie prezentowanych maszyn i urządzeń.

Opracowanie: Joanna Dobrzykowska
Zdjęcia: z archiwum PIGR


Archiwum

Tablica ogłoszeń