Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

PIGR na spotkaniu UEG w Kolonii

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

W dniu 16.06.2015 r. w Kolonii odbyło się kolejne spotkanie grupy roboczej Regulacje Europejskie organizacji UEG (Union der der Europäischen Gerüstbaubetriebe).

Reprezentantem Polski z ramienia PIGR był p. Piotr Kmiecik.

Program spotkania obejmował dwa zagadnienia:

  1. Sprawozdanie z bieżących prac normalizacyjnych - niebawem ukaże się norma EN 16508 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy - Konstrukcje osłonowe - Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania. Zebrani omawiali warianty obciążenia śniegiem dla tymczasowych zadaszeń wykonanych z rusztowań. Ponadto złożona została relacja z utworzenia grupy roboczej WG 15 podlegającej pod komitet techniczny CEN TC 53. Grupa rozpoczęła prace nad nową normą dotyczącą zasad oceny zgodności elementów konstrukcyjnych rusztowań. Norma o roboczym numerze prEN12811-5 ma bazować na wytycznych zawartych w normach serii EN 1090.

  2. Kontynuacja prac nad "Przewodnikiem wspólnych praktyk do stosowania przy rusztowaniach roboczych i ochronnych" - każdy z członków grupy roboczej ds. regulacji europejskich przedstawił tzw. odchylenia krajowe, tj. wykaz zapisów z przepisów i norm, które są niezgodne w stosunku do zaleceń zawartych w podręczniku.Uczestnicy spotkania

Opracowanie: Piotr Kmiecik
Zdjęcia: z archiwum PIGR


Archiwum

Tablica ogłoszeń