Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Spotkanie sygnatariuszy Porozumienia w sprawie minimalnej godzinowej stawki kalkulacyjnej wynagrodzenia w budownictwie

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

2 lutego 2015 r. w siedzibie "ZZ Budowlani" w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji - sygnatariuszy Porozumienia w sprawie minimalnej godzinowej stawki kalkulacyjnej wynagrodzenia w budownictwie dla robót budowlano-montażowych oraz w gospodarce nieruchomościami oraz organizacji zainteresowanych przygotowaniem centralnych obchodów Dnia Budowlanych 2015.Uczestnicy posiedzenia. U szczytu stołu gospodarz spotkania - p. Zbigniew Janowski

PIGR reprezentował były wiceprezes Izby p. Jacek Bińkowski. W zebraniu uczestniczyli też przedstawiciele następujących organizacji:

  • Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości,
  • Sekretariat Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ "Solidarność",
  • Związek Rzemiosła Polskiego,
  • Polski Związek Pracodawców Budownictwa,
  • Instytut Techniki Budowlanej i Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa,
  • Polska Izba Inżynierów Budownictwa,
  • Ogólnopolska Izba Gospodarki Nieruchomościami,
  • Stowarzyszenie Producentów Betonów,
  • Stowarzyszenie Polski Gips,
  • Związek Zawodowy "Budowlani".

Zgodnie z Porozumieniem zawartym 8 kwietnia 2014 r. minimalną stawkę kalkulacji kosztów pracy w zamówieniach publicznych w sektorach budowlanym i nieruchomości ustala się corocznie. Uczestnicy spotkania zaakceptowali załącznik do Porozumienia z wyliczeniem rekomendowanej stawki minimalnej na rok 2015 w wysokości 14,83 zł.

Uzgodniono, że podjęte zostaną dalsze działania na rzecz przystąpienia do Porozumienia kolejnych sygnatariuszy. Wiele uwagi poświęcono dalszym działaniom na rzecz poprawy sytuacji w obszarze zamówień w budownictwie. Omówiono również formy promocji stawki rekomendowanej przez organizacje środowiska budowlanego. Sygnatariusze Porozumienia uzgodnili przygotowanie komunikatu o nowej stawce kalkulacyjnej dla mediów i przekazanie odpowiedniej informacji parlamentarzystom.

Zebrani omówili wstępnie także możliwości współpracy i zawierania porozumień w innych, istotnych dla sektorów budownictwa i nieruchomości obszarach.

Ważną kwestią były tegoroczne obchody Dnia Budowlanych. Obecni na spotkaniu przedstawiciele wyrazili gotowość udziału swoich organizacji w przygotowaniach. Omówiono podstawowe założenia i etapy przygotowań uroczystości. Uczestnicy zebrania uzgodnili, że organizacją wiodącą w przygotowaniach Dnia Budowlanych będzie w 2015 r. Związek Zawodowy "Budowlani".Uczestnicy posiedzenia - pierwszy z lewej J. Bińkowski

Opracowanie: Joanna Dobrzykowska
Zdjęcia: dzięki uprzejmości ZZ Budowlani


Archiwum

Tablica ogłoszeń