Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Spotkanie Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP z liderami organizacji środowiska budowlanego

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

W dniu 13 kwietnia br. w Sali Żołnierskiej Pałacu Prezydenckiego w Warszawie odbyło się spotkanie Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP p. Olgierda Dziekońskiego z liderami organizacji sektora budownictwa i nieruchomości.

sekretarz_stanu_dscn1439.jpg (256794 bytes)

Uczestnicy spotkania

W spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy p. Zbigniewa Janowskiego, przewodniczącego ZZ "Budowlani" wzięło udział 22 przedstawicieli izb, związków pracodawców, związków zawodowych, stowarzyszeń i instytucji szeroko rozumianego sektora budowlanego.

PIGR reprezentowała p. dyrektor Danuta Gawęcka.

Spotkanie poświęcone było dyskusji na temat najważniejszych problemów dotyczących sektora budowlanego w świetle rozwoju innowacyjności budownictwa oraz omówieniu przygotowań do obchodów Dnia Budowlanych 2015.

Środowiska budowlane podnosiły na spotkaniu wiele zagadnień ważnych dla branży i jej rozwoju. Wśród nich znalazły się m.in. wspieranie innowacyjności budownictwa poprzez wdrażanie technologii BIM - popularnego w Europie systemu modelowania informacji o budynku, kwestie związane z systemem kształcenia zawodowego, w tym także szkolenia pracodawców, kształtowanie dobrego wizerunku branży oraz wciąż aktualny problem związany z występowaniem szarej strefy. Poruszono też temat konkurencyjności branży budowlanej.

Dyrektor PIGR Danuta Gawęcka podkreśliła, że duże znaczenie w tej kwestii ma promocja kultury bezpieczeństwa poprzez podnoszenie standardów bezpieczeństwa. Filarami tego działania jest z jednej strony kształcenie zawodowe kadr, a z drugiej rewizja przepisów. Kształcenie zawodowe powinno odbywać się w systemie dualnym - przedsiębiorca - szkoła lub ośrodki szkoleniowe, bowiem ważne jest równoległe przyswajanie wiedzy i praktyki. Państwo powinno wspierać ten model nabywania kwalifikacji poprzez systemowe zachęty dla przedsiębiorców przyjmujących na praktyki uczniów. Jeśli chodzi o przepisy, to poważnym problemem w tym zakresie jest brak jednoznacznej interpretacji istniejących regulacji. Nie może być tak, że nieprecyzyjność bądź brak zapisów powoduje dowolność zachowań. Z tego punktu widzenia trzeba dokonać przeglądu prawa i przyjrzeć się procesowi legislacyjnemu.

sekretarz_stanu_dscn1435.jpg (209446 bytes)

Uczestnicy spotkania

Liczne i reprezentatywne grono przedstawicieli sektora budowlanego umożliwiło podjęcie merytorycznej i ożywionej dyskusji na temat najistotniejszych dla branży problemów. Zebrani doszli do wniosku, że takie spotkania są potrzebne, dlatego też zapowiedziano ich kontynuację.

Opracowanie: Joanna Dobrzykowska
Zdjęcia: dzięki uprzejmości ZZ Budowlani


Archiwum

Tablica ogłoszeń