Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Spotkanie grupy roboczej UEG w Wiedniu

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

W dniu 15 września 2015 r. w Wiedniu odbyło się spotkanie organizacji UEG (Union der Europäischen Gerüstbaubetriebe). Reprezentantami Polski z ramienia Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań byli p. Piotr Kmiecik oraz p. Paweł Sztobryn.

W ramach spotkania odbyło się zebranie grupy roboczej ds. regulacji europejskich UEG. Obecni na nim eksperci kontynuowali prace nad "Przewodnikiem wspólnych praktyk do stosowania przy rusztowaniach roboczych i ochronnych". Opracowano kolejne rozdziały podręcznika. Ustalono też, że "odchylenia krajowe", czyli wykaz zapisów z przepisów i norm, które są niezgodne z zaleceniami zawartymi w przewodniku, zostaną streszczone do minimum. Rozszerzone zapisy dotyczące praktyk stosowanych w danym kraju będą natomiast umieszczone na stronie internetowej UEG www.ueg-eu.org. Zdecydowano również, że na stronie zostanie uruchomiona platforma dla zgłaszania błędów i wątpliwości związanych z interpretacją norm europejskich dotyczących rusztowań.

Ważnym elementem spotkania był wykład nt. prac komitetu technicznego TC53 zajmującego się konstrukcjami tymczasowymi w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym CEN. Dr M. Fröhlich wyjaśnił, które grupy robocze pracują nad normami dotyczącymi rusztowań oraz jakie jest powiązanie tych norm z prawodawstwem niemieckim.

Kolejne spotkanie odbędzie się podczas walnego zgromadzenia UEG w Helsinkach, w dniach 22-23.10.2015 r.Obrady grupy roboczejOd lewej: reprezentanci Polski - Paweł Sztobryn i Piotr Kmiecik

Opracowanie: Piotr Kmiecik
Zdjęcia: dzięki uprzejmości p. Hannah Monreal - Advisor UEG


Archiwum

Tablica ogłoszeń