Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Rusztowania na konferencji we Wrocławiu

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

W dniu 19.06.2015 r. w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu odbyła się konferencja pt. "Budownictwo. Prace na wysokości, ziemne i w wykopach mogą być bezpieczne".

Wśród zaproszonych gości obecni byli: p. Iwona Hickiewicz - Główny Inspektor Pracy, p. Izabela Mrzygłocka - przewodnicząca Rady Ochrony Pracy, p. Zbigniew Janowski - przewodniczący ZZ Budowlani oraz p. Mieczysław Borowski - prezes Urzędu Dozoru Technicznego.

Reprezentantem z ramienia Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań był p. Piotr Kmiecik.

Spotkanie zostało podzielone na dwa panele. Pierwszy z nich, prowadzony przez p. Jacka Strzyżewskiego z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu, poświęcony był pracom na wysokości.

W tej części konferencji głos zabrał p. Piotr Kmiecik, który wygłosił referat pt.: "Prawidłowy montaż i demontaż rusztowań w zakresie spełnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy." Celem wystąpienia było przekazanie informacji dotyczących dobrych praktyk związanych z budową i eksploatacją rusztowań, m.in. istoty pracy konstrukcji (prawidłowe podłoże, posadowienie, stężenie i kotwienie), dokumentowania prac rusztowaniowych (istotne i nieistotne odstępstwa od instrukcji - DTR) oraz procedur związanych z zastosowaniem balustrad wewnętrznych w przypadku kolizji z obiektem.Fragment prezentacji p. Piotra Kmiecika

Inne wystąpienia przewidziane w programie były równie interesujące. Obowiązki i odpowiedzialność zawodową uczestników procesu budowlanego omówił p. Jacek Szer, Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Z kolei nieprawidłowości przy pracach na wysokości były tematem prezentacji p. Krzysztofa Dudy z Okręgowej Inspekcji Pracy w Poznaniu. P. Sebastian Lewiński, szef Działu bhp Warbud przedstawił dobre praktyki przy pracach na wysokości na przykładzie budów realizowanych przez Warbud S.A. Zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń transportu bliskiego omówił p. Rafał Osiński, dyrektor UDT Oddział we Wrocławiu.

wroclaw_2015_20150619_122416.jpg (214121 bytes)

Uczestnicy konferencji

Drugi panel dotyczył prac ziemnych i w wykopach, a prowadził go p. Michał Wasilewski, koordynator Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Jako pierwsza wystąpiła p. Anetta Ranosz z OIP Katowice, omawiając temat nieprawidłowości podczas prac ziemnych i w wykopach. Dobre praktyki stosowane przy wykonywaniu wykopów przedstawiła p. Daria Krawczak, menadżer zespołu ds. bhp z firmy SKANSKA. Kolejne wystąpienie dotyczyło planowania i przygotowania robót w wykopach. Wygłosił je prowadzący panel, p. Michał Wasilewski.

Opracowanie: Piotr Kmiecik, współpraca: Joanna Dobrzykowska
Zdjęcia: z archiwum PIGR


Archiwum

Tablica ogłoszeń