Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Kolejne posiedzenie Wielkopolskiej Komisji Ograniczania Zagrożeń Zawodowych

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

Dnia 11 lutego 2015 roku w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Wielkopolskiej Komisji Ograniczania Zagrożeń Zawodowych w ramach Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych 2013-2020.

Uczestnikami spotkania byli licznie reprezentowani przez swoich przedstawicieli partnerzy społeczni Strategii (więcej informacji o partnerach kampanii na stronie www.wielkopolskastrategiawypadkowa.pl).

Gościem specjalnym posiedzenia był p. Zbigniew Kowalczyk, dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji Z Głównego Inspektoratu Pracy. Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu reprezentowali: p. Stanisława Ziółkowska, Okręgowy Inspektor Pracy i jej zastępca do spraw prawno-organizacyjnych, p. Tomasz Gajdziński.

Izbę, partnera Strategii, reprezentowała p. dyrektor Danuta Gawęcka.

Tematem spotkania było podsumowanie działań Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych w 2014 r. oraz zatwierdzenie planu działań na 2015 r.

Zebranych powitała p. Stanisława Ziółkowska, przedstawiając, jako wprowadzenie do obrad, szczegółowe dane dotyczące statystyk wypadkowości w 2014 r. Omówiła okoliczności i przyczyny wypadków, udział procentowy poszkodowanych w wypadkach według sekcji gospodarki narodowej, dane dotyczące wieku i stażu pracy poszkodowanych. Przyczyny wypadków przedstawiła z podziałem na organizacyjne, techniczne oraz wynikające z zachowania poszkodowanego. Nie pominęła również problemu chorób zawodowych występujących w Wielkopolsce w minionym roku. Na zakończenie przypomniała o założeniach Strategii na lata 2013-2020 i nakreśliła plany na 2015 rok.

Szczegóły i priorytetowe obszary proponowanych działań w zakresie WSOZZ na 2015 r. przedstawił p. Grzegorz Stróżyk, nadinspektor z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu. Przypomniał założenia Strategii na lata 2013-2020, które obejmują następujące priorytety strategiczne:

  • Wspieranie mikro i małych przedsiębiorstw w działaniach na rzecz ograniczania zagrożeń zawodowych.
  • Ograniczanie zagrożeń zawodowych.
  • Wspieranie wprowadzania i organizacji skutecznych systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
  • Rozwój świadomości w zakresie odpowiedniego przygotowania pracowników do pracy, bhp wśród pracowników, którzy przekroczyli 50 rok życia, bhp wśród pracowników młodych z niewielkim stażem w zakładzie pracy.
  • Ograniczanie zagrożeń chorobowych.

Następnie skupił się na działaniach proponowanych na ten rok. Zaliczył do nich:

  • przeciwdziałanie
  • zagrożeniom chorobowym
  • zagrożeniom związanym z występowaniem w środowisku pracy zagrożeń czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi chemicznie
  • zagrożenia wypadkowe.

Zebrani mieli okazję wyrazić swoją opinię na temat zaprezentowanych założeń.

Na zakończenie przypomniano o możliwości korzystania ze strony internetowej WSOZZ 2013-2020 www.wielkopolskastrategiawypadkowa.pl, która jest ważnym narzędziem komunikacji między partnerami Strategii i platformą dla wszystkich zainteresowanych jej działaniami. Portal obok podstawowych informacji dotyczących WSOZZ i aktualnych wydarzeń z nią związanych zawiera również wiadomości dotyczące dobrych praktyk, zaproszenia na konferencje i szkolenia związane z bezpieczeństwem, szczegółowe dane partnerów Strategii oraz informacje o wypadkach przy pracy, jakie ostatnio miały miejsce w Wielkopolsce. Odwiedzający stronę mają też możliwość pobrania filmów, prezentacji oraz publikacji upowszechniających zasady bezpieczeństwa.Uczestnicy posiedzeniaUczestnicy posiedzenia

Opracowanie: Joanna Dobrzykowska
Zdjęcia: dzięki uprzejmości Okręgowej Inspekcji Pracy w Poznaniu


Archiwum

Tablica ogłoszeń