Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Posiedzenie Wielkopolskiej Komisji Ograniczania Zagrożeń Zawodowych w Poznaniu

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

27 października 2015 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Poznaniu odbyło się posiedzenie Wielkopolskiej Komisji Ograniczania Zagrożeń Zawodowych 2013 - 2020.

Wśród partnerów Strategii PIGR reprezentowała dyrektor Izby, p. Danuta Gawęcka.

Zebranych powitała Okręgowa Inspektor Pracy w Poznaniu, p. Stanisława Ziółkowska. Rozpoczęła spotkanie od przedstawienia najświeższych danych dotyczących kontroli przedsiębiorców i wypadków związanych z wykonywaniem pracy.

Najważniejszym tematem posiedzenia było podsumowanie działań prewencyjnych podejmowanych w ramach Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych w 2015 r. oraz określenie priorytetowych zadań na rok 2016.

Uczestniczący w spotkaniu partnerzy Strategii przedstawili planowane inicjatywy mające zwiększyć bezpieczeństwo pracy. Za najistotniejsze zagadnienia uznano wspieranie małych i mikro przedsiębiorstw w działaniach na rzecz ograniczania zagrożeń zawodowych, promocję skutecznych systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz propagowanie działań poprawiających bezpieczeństwo pracy pracowników, którzy przekroczyli 50 lat, a także pracowników z krótkim stażem pracy w zakładzie.S. Ziółkowska

wsozz_201510_strategia.jpg (117679 bytes)

Uczestnicy posiedzenia

Opracowanie: Joanna Dobrzykowska
Zdjęcia: z archiwum PIGR oraz dzięki uprzejmości Państwowej Inspekcji Pracy


Archiwum

Tablica ogłoszeń