Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

PIGR na Walnym Zgromadzeniu Niemieckiego Zgromadzenia Rusztowaniowego 2016

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

W dniach 28-30 kwietnia br. w Berlinie odbyło się zebranie Niemieckiego Związku Rusztowaniowego Bundesinnung Gerüstbau/Bundesverband Gerüstbau połączone z konferencją: Bundesfachtagung Gerüstbau 2016. Z ramienia PIGR w spotkaniu uczestniczyli: p. Roman Rogoziński, Członek Zarządu oraz p. Dagmara Tyc, Dyrektor Izby.

Podczas konferencji przedstawionych zostało kilka aktualnych branżowych tematów. Uczestnicy mogli wysłuchać wykładu panów Franka Dostmanna oraz Stefana Häusele na temat zmian w kształceniu zawodowym w Niemczech w branży rusztowań. Wejdą one w życie w 2017 roku.

Dużym zainteresowaniem cieszył się również wykład na temat zmian w normie DIN 18451, które obowiązują od 17 września 2015 r. Zarys historii powstania nowej normy przybliżył p. Holger Budroweit, natomiast najważniejsze zmiany zostały przedstawione i wyjaśnione przez p. Wernera Majera.

Podczas konferencji odbyła się również dyskusja panelowa na temat schodów ewakuacyjnych. Omówione zostały pozytywne i negatywne aspekty wykorzystania rusztowań w tym zakresie.

buge2016_p1070534.jpg (201590 bytes)

Dyskusja panelowa

Konferencję zakończył wyjazd na budowę Zamku Miejskiego Hohenzollernów w Berlinie, gdzie przedstawione i omówione zostały konstrukcje z rusztowań fasadowych i modułowych oraz historia odbudowy zamku.

Spotkanie w Berlinie było doskonałą okazją do wymiany poglądów, doświadczeń oraz pogłębienia współpracy pomiędzy przedstawicielami branży rusztowaniowej.

buge2016_p1070536.jpg (169374 bytes)

Od lewej: p. Marcus Nachbauer (obecny Prezydent Bundesverband), p. Roman Rogoziński (Członek Zarządu PIGR),
p. Sabrine Luhter (Dyrektor Bundesverband), p. Dagmara Tyc (Dyrektor PIGR), p. Jörg Berger
(były Prezydent, pełniący tę funkcję przez 8 lat), p. Lothar Bünder (były Prezydent, pełniący tę funkcję nieprzerwanie przez 28 lat).

buge2016_p1070535.jpg (158389 bytes)

Od lewej: p. Jörg Berger, p. Dagmara Tyc, p. Lothar Bünder.

buge2016_13148301.jpg (162765 bytes)

Od lewej: p. Dagmara Tyc, p. Roman Rogoziński, Pan Lothar Bünder

Ostatnie zdjęcie dzięki uprzejmości Bundesinnung für das Gerüstbauer-Handwerk
Pozostałe: archiwum PIGR


Archiwum

Tablica ogłoszeń