Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Walne Zgromadzenie UEG Kraków 2016

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

W tym roku to właśnie Polskiej Izbie Gospodarczej Rusztowań przypadł zaszczyt organizacji Walnego Zgromadzenia UEG. Na miejsce spotkania wybraliśmy nasz piękny Kraków.

Polskę reprezentowało wyjątkowo liczne grono. Obecni byli: p. Prezes Bogdan Szpilman, Członek Zarządu PIGR p. Roman Rogoziński, p. Jacek Bińkowski - pierwszy Prezes UEG, p. Piotr Kmiecik - ekspert PIGR w Grupie Roboczej UEG Regulacje Europejskie, Dyrektor Izby p. Dagmara Tyc oraz p. Paula Szpilman. Ponadto z ramienia firm - członków wspierających UEG obecni byli p. Maciej Rudaś (PERI) oraz p. Grzegorz Dziewulski (Layher).

W pierwszym dniu wydarzenia odbyło się spotkanie Grupy Roboczej Europejskie Regulacje. Omówiona została kwestia standaryzacji CEN TC 53 (Grupa Robocza Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego zajmująca się tymczasowym wyposażeniem roboczym), w tym m.in. kwestia prac nad normami EN 1263-1/-2 (WG 7) oraz EN 10004 (WG 4).

Ponadto zaproponowano prowadzenie przez ekspertów UEG prac w temacie oceny ryzyka.

Najważniejszym punktem całego wydarzenia było oczywiście Walne Zgromadzenie, które odbyło się w drugim dniu. Ze względu na kończącą się kadencję władz organizacji, miało ono charakter sprawozdawczo-wyborczy.

Program zebrania obejmował m.in.:

  • przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności organizacji;
  • zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego oraz budżetu na rok 2017;
  • sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
  • udzielenie absolutorium Zarządowi.

Do organizacji przyjęto SYNDICAT FRANCAIS DE L'ECHAFAUDAGE, DU COFFRAGE ET DE L'ETAIEMANT (SFECE) z Francji, natomiast nowym członkiem wspierającym została firma Landskroon z Holandii.

Bardzo ważnym elementem Walnego Zgromadzenia, był wybór Zarządu UEG i Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję. Zebrani ponownie wybrali do Zarządu osoby, które pełniły te funkcje w poprzedniej kadencji:

p. Martin Angele - Prezes
p. Robin James - Wiceprezes
p. Geir Gule - Wiceprezes

Miło nam poinformować, że członkiem Komisji Rewizyjnej został Pan Roman Rogoziński.

Wyznaczone zostały również czas i miejsce kolejnego walnego zgromadzenia - odbędzie się ono w październiku 2017 roku w Sztokholmie.

Część nieoficjalna spotkania obejmowała spacer z przewodnikami po Starym Mieście w Krakowie oraz zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce.

ueg2016_general_pic5.jpg (228918 bytes)

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia

ueg2016_general_pic3.jpg (183133 bytes)

P. Prezes Bogdan Szpilman podczas prezentacji PIGR

ueg2016_general_pic4.jpg (172547 bytes)

Obrady Grupy Roboczej Europejskie Regulacje

ueg2016_general_pic6.jpg (199317 bytes)

Polska delegacja, od lewej: Maciej Rudaś, Bogdan Szpilman, Grzegorz Dziewulski, Piotr Kmiecik, Jacek Bińkowski, Roman Rogoziński

ueg2016_general_pic7.jpg (188300 bytes)

Spotkanie było również okazją do prezentacji oferty Członków PIGR

ueg2016_general_pic2.jpg (213844 bytes)

Dyskusje toczyły się także w kuluarach

ueg2016_general_pic1.jpg (203006 bytes)

Zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce


Archiwum

Tablica ogłoszeń