Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

XXIX Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

W dniach 25-27 stycznia 2016 r. odbyła się XXIX Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych. Konferencja ma za zadanie integrować środowiska naukowe i przemysłowe, związane z budową i eksploatacją maszyn roboczych.

Głównym organizatorem wydarzenia był Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy, a współorganizatorem Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Z konferencją współpracują czołowe polskie i zagraniczne ośrodki politechniczne, Polska Akademia Nauk, ośrodki badawczo-rozwojowe oraz firmy przemysłowe. Uczestniczyli w niej również członkowie Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań: Layher Sp. z o.o. oraz Multiserwis Sp. z o.o.

Główne obszary tematyczne konferencji to: logistyka, modelowanie, projektowanie, badania, eksploatacja, automatyzacja, diagnostyka oraz mechatronika. W programie XXIX konferencji zalazła się sesja: "Bezpieczeństwo eksploatacji rusztowań i konstrukcji tymczasowych". Referat wprowadzający pt. "Rusztowania budowlane jako zagadnienie inżynierskie i naukowe" wygłosiła prof. nzw. dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa z Politechniki Lubelskiej. Ponadto w programie sesji wygłoszono referaty:

 1. Nośność elementów ściskanych rusztowań roboczych.
  Autor: Piotr Kmiecik, Multiserwis Sp. z o.o.

 2. Development and new Technology in Scaffolding Production.
  Autor: Dr H. Kreller, Wilhelm Layher GmbH & Co.KG, Germany

 3. Analiza sztywności połączenia rygla ze stojakiem w aluminiowym rusztowaniu modułowym ALUROTAX.
  Autorzy: Politechnika Lubelska: Ewa Błazik-Borowa, Michał Pieńko, Aleksander Robak, Uniwersytet Jagielloński: Adriana Borowa.

 4. Użytkowanie rusztowań mostowych przy wyłączonym ruchu kołowym na przykładzie konstrukcji rusztowania typu BRIO zainstalowanej na moście im. Gen. Grota-Roweckiego w Warszawie.
  Autorzy: Andrzej Misztela, Maciej Jastrzębski, Wojciech Szurmak, Bogumił Pijawski, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

 5. Dobór zestawu funkcji aproksymujących wyniki badań laboratoryjnych elementów rusztowań budowlanych.
  Autorzy: Politechnika Lubelska: Ewa Błazik-Borowa, Aleksander Robak, Michał Pieńko, Uniwersytet Jagielloński: Adriana Borowa.

 6. Modelowanie konstrukcji dla potrzeb analiz statycznych w świetle wyników badań eksperymentalnych modułu konstrukcyjnego rusztowania.
  Autorzy: Andrzej Misztela, Zbigniew Starczewski, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.Referat prof. E. Błazik-Borowej

Ważnym elementem konferencji jest liczny udział ludzi młodych: studentów, doktorantów i adiunktów oraz reprezentatywne grono profesorów z kraju i zagranicy. Duży potencjał naukowy i praktyczny może być wykorzystany w realizacji programów UE oraz w celu przekazywania wiedzy i kreowania nowych relacji nauka-przemysł, a także przy tworzeniu konsorcjów aplikujących o projekty badawcze.

Informacje o konferencji zaczerpnięto ze strony: www.prmr.pl

Zdjęcie: z archiwum PIGR


Archiwum

Tablica ogłoszeń