Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

I Konferencja RUSZTOWANIA

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

ORGANIZATOR KONFERENCJI:
POLSKA IZBA GOSPODARCZA RUSZTOWAŃ

2017_01_conference_600.jpg (50811 bytes)

SERDECZNIE ZAPRASZA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W:

I KONFERENCJI "RUSZTOWANIA"
Konferencja odbędzie się 25 kwietnia 2017r.

TEMATYKA PRZEWODNIA TEJ EDYCJI TO:
Ochrona życia i zdrowia.
Myśl techniczna i jakość w montażu rusztowań.

SESJE TEMATYCZNE:

  • Rusztowania ochronne.
  • Standardy BHP podczas wznoszenia i użytkowania rusztowań.
  • Myśl techniczna i jakość w montażu rusztowań - ciekawe zastosowania.

MIEJSCE KONFERENCJI:

Warszawski Dom Technika
ul. Tadeusza Czackiego 3/5
00-043 Warszawa

PROGRAM I KONFERENCJI RUSZTOWANIA:

Godz. 10.00 - 11:00 - Rejestracja

Godz. 11:00 - 11:15 - Przywitanie i otwarcie konferencji

Godz. 11:15 - 12:30 - Panel I - Rusztowania ochronne i standardy BHP

Referaty:

dr inż. Piotr Kmiecik
Rusztowania ochronne jako środek ochrony zbiorowej

dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa, profesor nadzwyczajny PL
Wpływ niedokładności montażu rusztowań na bezpieczeństwo i wytężenie konstrukcji

Przedstawiciel Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie
Standard BHP - praca z użyciem rusztowań

mgr Marcin Poprawa
Realna problematyka przekazania rusztowań do eksploatacji i ich odbioru w zależności od miejsca i statusu robót

Godz. 12:30 - 12:45 - Przerwa kawowa

Godz. 12:45 - 13:45 - Panel II - Myśl techniczna i jakość w montażu rusztowań - ciekawe zastosowania.

Referaty:

dr inż. Anna Rawska-Skotniczny, dr inż. Andrzej Marynowicz
Nietypowe problemy zapewnienia bezpieczeństwa imprez odbywających się w budowlach wykonanych z elementów systemowych

mgr inż. Mariusz Pietrzak
Dźwigary na wymiar, czyli system Layher FW

mgr inż. Rafał Mikołajczyk
Rusztowanie modułowe w otwartej przestrzeni publicznej - remont sufitów na terenie Galerii handlowej

mgr inż. Kazimierz Wasilczyk
Systemy transportu pionowego stosowane przy montażu i użytkowaniu rusztowań zwiększające efektywność i polepszające warunki pracy.

Godz. 13:45 - 14:15 - Dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji.

KOMITET NAUKOWY:

dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa, profesor nadzwyczajny PL
dr hab. inż. Bożena Hoła, profesor PWr
dr inż. Anna Rawska-Skotniczny
dr inż. Piotr Kmiecik

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONFERENCJI:

Zgłoszenie udziału w konferencji, z referatem lub bez, dokonywać można wyłącznie poprzez wypełnienie
i odesłanie formularza rejestrowego zamieszczonego na stronie internetowej PIGR.
Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres: biuro@rusztowania-izba.org.pl lub pocztą:
PIGR
ul. Tadeusza Czackiego 3/5,
00-043 Warszawa

Pobierz formularz: PDF, DOC.

Referaty przyjęte do prezentacji zostaną włączone do programu odpowiedniego panelu tematycznego.
Streszczenie referatu powinno zawierać maksymalnie 300 słów. Streszczenia będą publikowane w materiałach konferencyjnych.

OPŁATA KONFERENCYJNA:

Uczestnictwo w konferencji: 150 zł
Uczestnictwo w konferencji dla Członków PIGR: 90 zł

Wpłaty prosimy dokonać na konto Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań:
Bank PKO S.A. II O/Poznań 15 1240 1763 1111 0010 0214 1359
z dopiskiem "konferencja 2017+Imię+Nazwisko"

WAŻNE TERMINY:

Przesłanie tematu i streszczenia referatu: do 30 stycznia 2017 r.
Potwierdzenie przyjęcia referatu przez organizatora: do 10 lutego 2017 r.
Nadsyłanie referatów: do 10 kwietnia 2017 r.

Przewiduje się publikację zakwalifikowanych referatów w czasopismach:
Kwartalnik Rusztowania
Przegląd Budowlany

W ramach uczestnictwa w Konferencji proponujemy świadczenia marketingowe, które przybliżą działalność Państwa firmy potencjalnym partnerom biznesowym

Cennik

zakres / uwagi

cena netto


+ 23% VAT

cena netto

+ 23% VAT dla Członków PIGR

tekst reklamowy w materiałach A4 czarno-biały w cenie logo na stronie www konferencji w strefie "Sponsorzy"

800

700

reklama w materiałach A4 kolor w cenie logo na stronie www konferencji w strefie "Sponsorzy"

1400

1300

insert materiałów reklamowych w materiałach konferencji
(ulotki, prospekty) do 100 g
w cenie logo na stronie www konferencji w strefie "Sponsorzy"

500

400

kolportaż materiałów reklamowych
(w przypadku większej ilości elementów -spakowanych w 1 opakowanie, np. smycze, breloki, katalogi w 1 torebce reklamowej)
w cenie logo na stronie www konferencji w strefie "Sponsorzy"

900

700

prezentacja referatu 15 min.
(treść powinna nawiązywać do tematyki konferencji)
w cenie logo na stronie www konferencji w strefie "Sponsorzy"

2500

2200

wystawienie roll-up w Sali konferencyjnej w cenie logo na stronie www konferencji w strefie "Sponsorzy"

1900

1500

status Partnera konferencji nieodpłatny udział 1 uczestnika, roll-up w Sali konferencyjnej, prezentacja referatu do 15 minut, kolportaż materiałów reklamowych, reklama kolorowa A4 w materiałach konferencyjnych, logo na stronie www konferencji w zakładce "Partnerzy"

6000

5000

ADRES DO KORESPONDENCJI:

POLSKA IZBA GOSPODARCZA RUSZTOWAŃ
ul. Tadeusza Czackiego 3/5
00-043 Warszawa

SEKRETARIAT KONFERENCJI:

tel. +48 22 828 03 41
e-mail: biuro@rusztowania-izba.org.pl

PATRONAT HONOROWY:

  

 

 

 

 

PARTNERZY:

 

SPONSORZY:

 

 

PATRONI MEDIALNI:

 

 


Archiwum

Tablica ogłoszeń