Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

I Konferencja "Rusztowania"

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

Z niemałą satysfakcją informujemy, że 25 kwietnia w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Polską Izbę Gospodarczą Rusztowań I Konferencja Rusztowania -wydarzenie branżowe w całości poświęcone tematyce rusztowaniowej.

2017conf_dsc0693.jpg (145556 bytes)

Prelegenci wygłaszali referaty w dwóch sesjach tematycznych: "Rusztowania ochronne i standardy BHP podczas wznoszenia i użytkowania rusztowań" oraz "Myśl techniczna i jakość w montażu rusztowań - ciekawe zastosowania."
Nad poziomem merytorycznym konferencji czuwał Komitet Naukowy w składzie: dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa, profesor nadzwyczajny Politechniki Lubelskiej, dr hab. inż. Bożena Hoła, profesor Politechniki Wrocławskiej, dr inż. Anna Rawska-Skotniczny i dr inż. Piotr Kmiecik.

2017conf_dsc0696.jpg (161295 bytes)

Patronatem Honorowym konferencję objęły: Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służb BHP, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Związek Zawodowy Budowlani oraz Państwowa Inspekcja Pracy.

2017conf_dsc0701.jpg (150197 bytes)

W konferencji uczestniczyło ponad 70 osób.

Na początku wszystkich zgromadzonych przywitała Wiceprezes Izby, mgr inż. Elżbieta Nowicka-Słowik, następnie głos zabrał Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, dr inż. Jacek Szer.

2017conf_dsc0708.jpg (159107 bytes)

Podczas konferencji przedstawione zostały różne zagadnienia powiązane z tematyką imprezy.

Referaty wygłosili:

a) w ramach Panelu I - Rusztowania ochronne i standardy BHP:

  • dr inż. Piotr Kmiecik - "Rusztowania ochronne jako środek ochrony zbiorowej",
  • dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa - "Wpływ niedokładności montażu rusztowań na bezpieczeństwo i wytężenie konstrukcji",
  • inż. Sebastian Lewiński - "Standard BHP - praca z użyciem rusztowań",
  • mgr Marcin Poprawa - "Realna problematyka przekazania rusztowań do eksploatacji i ich odbioru w zależności od miejsca i statusu robót",

b) w Panelu II - Myśl techniczna i jakość w montażu rusztowań - ciekawe zastosowania:

  • dr inż. Anna Rawska-Skotniczny - "Nietypowe problemy zapewnienia bezpieczeństwa imprez odbywających się w budowlach wykonanych z elementów systemowych",
  • mgr inż. Mariusz Pietrzak - "Dźwigary na wymiar, czyli system Layher FW",
  • mgr inż. Rafał Mikołajczyk - "Rusztowanie modułowe w otwartej przestrzeni publicznej - remont sufitów na terenie Galerii handlowej",
  • mgr inż. Kazimierz Wasilczyk - "Systemy transportu pionowego stosowane przy montażu i użytkowaniu rusztowań zwiększające efektywność i polepszające warunki pracy",
  • dr inż. Andrzej Misztela - "Wymagania, badania i ocena rusztowań ochronnych pod względem bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania".

2017conf_dsc0718.jpg (146047 bytes)

Konferencja zakończyła się merytoryczną dyskusją. Rozmowami na tematy branżowe wypełniona była również przerwa. Często przewijał się problem odbiorów rusztowań, prezentowany na konferencji w ramach Panelu I. Ilość odbytych rozmów na ten temat pokazuje, że w dalszym ciągu nie do końca jest jasny zapis §110 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401), odnośnie stanowiska i kompetencji osób mogących odbierać rusztowania.

2017conf_dsc0723.jpg (155409 bytes)

Serdecznie dziękujemy wszystkim za uczestnictwo i już dziś zapraszamy na następną edycję, której tematyka i termin zostaną ogłoszone na stronie internetowej PIGR oraz na łamach kwartalnika Rusztowania.

2017conf_dsc0765.jpg (149184 bytes)


Archiwum

Tablica ogłoszeń