Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Spotkanie robocze organizacji UEG

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

W dniach 08-09.03.2017r. w pobliżu Strasburga odbyło się spotkanie robocze organizacji UEG (Union der Europäischen Gerüstbaubetriebe). Reprezentantem Polski z ramienia Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań był Pan Piotr Kmiecik, jako członek Grupy Roboczej ds. Regulacji Europejskich. Program spotkania obejmował następujące zagadnienia:

Podsumowano bieżące prace Grupy Roboczej ds. Regulacji Europejskich. Komisja zakończyła w ubiegłym roku pracę nad "Przewodnikiem dobrych praktyk przy użyciu systemowych rusztowań roboczych i ochronnych jak również rurowo-złączkowych". Przewodnik ten dotyczy rusztowań elewacyjnych i jest dostępny w wersji drukowanej w języku angielskim i niemieckim od kwietnia 2016r.

  • Omówiono obecny stan normalizacji technicznej dotyczącej rusztowań. W tej chwili prace odbywają się w dwóch grupach roboczych w ramach komitetu technicznego TC53 Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego:

  • Grupa WG15 pracuje nad nową normą dotyczącą wykonania (produkcji) tymczasowych konstrukcji stosowanych na placu budowy. Norma ta będzie dotyczyć w głównej mierze rusztowań i deskowań, a jej postanowienia będą wzorować się na serii norm PN-EN 1090 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Z uwagi na to, że rusztowania nie są wyrobem budowlanym (nie podlegają oznakowaniu C?), a ich konstrukcja charakteryzuje się z reguły mniejszą grubością ścianek w stosunku do konstrukcji stałych, nie można stosować postanowień norm EN 1090 w stosunku do rusztowań. Stąd powstała idea opracowania normy dedykowanej wyłącznie dla branży konstrukcji tymczasowych. Obecny projekt normy dzieli normę na trzy części, dotyczące wymagań technicznych wykonania konstrukcji: stalowych, aluminiowych oraz drewnianych. Koncentruje się na technologii spawania i kontroli tego procesu, jak również realizacji innych typów połączeń oraz galwanizacji elementów. Aby zapewnić bezpieczeństwo dla monterów i użytkowników rusztowań, producent będzie musiał wypełniać wymagania tej normy. Natomiast wykonawca rusztowania będzie mógł powołać się na to, że producent wypełniając wymagania normy, zapewnił bezpieczny sprzęt.

  • Grupa WG4 pracuje nad rewizją normy EN 1004:2005 Ruchome rusztowania robocze wykonane z prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych - Materiały, wymiary, obciążenia projektowe, wymagania bezpieczeństwa i warunki wykonania i ogólne zasady projektowania. Największe dylematy dla grupy WG4 stanowi wykluczenie z zakresu normy konstrukcji o wysokości poniżej 2,5m. Z jednej strony dla tak niskich konstrukcji (?2,5m) niekonieczne jest dokonywanie skomplikowanych obliczeń obciążenia wiatrem, z drugiej strony umieszczenie pomostu wejściowego np. na poziomie 1,5m uniemożliwia swobodne wejście na pomost od wewnątrz rusztowania, z kolei wspinanie się po zewnętrznej stronie rusztowania jest zabronione. Trwa dyskusja nad tym, jakie wymagania sformułować dla niskich konstrukcji.

  • Rozpoczęto prace nad nowym projektem: "Ocena ryzyka zawodowego". Celem projektu jest wydanie przewodnika związanego z ryzykiem zawodowym dla monterów rusztowań. Ma to być broszura dedykowana właśnie monterom, dająca konkretne wskazówki pozwalające obniżyć wypadkowość na budowach. Podczas spotkania omówiono podstawowe zasady obowiązujące w poszczególnych krajach członkowskich UEG. Okazuje się, że niektóre kraje posiadają bardzo szczegółowe wymagania prawne dotyczące metodologii oceny ryzyka zawodowego, a inne kraje tylko "suche" nakazy prawne wskazujące, że ocena taka musi być wykonana, jednocześnie bez wskazania w jaki sposób tego dokonać. Podczas spotkania omówiono podstawowe definicje: czym jest ryzyko zawodowe, identyfikacja zagrożenia, itp. Następnie prace podzielono na 5 grup roboczych opracowujących specyficzne zagadnienia związane z tym tematem. Polska uczestniczy w pracach razem z grupą przedstawicieli z Niemiec. Postanowiono skorzystać z Międzynarodowej Karty Charakterystyki Zagrożeń Zawodowych dla montera rusztowań opracowanej przez Międzynarodową Organizację Pracy (polskie tłumaczenie dostępne na stronie CIOP). Projekt będzie realizowany w bieżącym roku.

  • Podczas spotkania zatwierdzono również sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia UEG, które odbyło się 20.10.2016r. w Krakowie. Uczestnicy zgodnie oświadczyli, że było to niezwykle ciekawe spotkanie i dziękują za jego organizację stronie polskiej.

  • W ramach zebrania odbyła się również wizytacja w firmie Fortal - nowego członka wspierającego UEG.

Przypominamy, że na stronie internetowej http://www.ueg-eu.org/en/interpretation-group/ znajdują się materiały Grupy Interpretacyjnej dotyczącej normalizacji z zakresu rusztowań. Można tam też składać propozycje rewizji istniejących norm - wskazywać nieścisłości zapisów norm, itp.

Opracował:
dr inż. Piotr Kmiecik

Zdjęcie dzięki uprzejmości UEG


Archiwum

Tablica ogłoszeń