Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Walne Zgromadzenie UEG - Sztokholm 2017

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

Tegoroczne Walne Zgromadzenie europejskiej organizacji UEG (Union der Europäischen Gerüstbaubetriebe) odbyło się 13 październiku w Sztokholmie. Polską Izbę Gospodarczą Rusztowań reprezentowali: Członek Zarządu PIGR Roman Rogoziński oraz Dyrektor Izby Dagmara Tyc.

Program zebrania obejmował m.in.:

  • przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności organizacji;
  • zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego oraz budżetu na rok 2018;
  • sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
  • udzielenie absolutorium Zarządowi.

Zgromadzenie przyjęło w poczet członków organizację Fédération des Entreprises de Construction d'Echafaudages a.s.b.l. (FECEL) z Luksemburga.

Wyznaczony został termin następnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w październiku 2018 roku we Francji lub Niemczech. Przyszłoroczne spotkanie będzie okazją do świętowania 10-lecia działalności UEG.

sztokhom2017_p1080220.jpg (115545 bytes) sztokhom2017_p1080223.jpg (111939 bytes)

W tym samym dniu odbyło się również spotkanie Grupy Roboczej, podczas którego omawiano kwestię zakończenia prac normalizacyjnych prowadzonych przez komitet CEN TC 53 w grupach WG 4 oraz WG 15 oraz kwestię ewentualnej rewizji norm EN 12810 i EN 12811. Przedstawiony został również stan prac w europejskiej organizacji reprezentującej interesy małych i średnich przedsiębiorstw SBS, w której UEG ma swojego przedstawiciela oraz omówiono propozycję struktury przewodnika dot. ryzyka zawodowego, który jest obecnie opracowywany w UEG.

Wydarzenie zakończyło się wspólnym zwiedzaniem miasta oraz wizytą i uroczystą kolacją w muzeum Vasa.


Archiwum

Tablica ogłoszeń