Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Spotkanie eksperckie w sprawie odbiorów rusztowań

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

22 listopada odbyło się w Warszawie zorganizowane przez PIGR spotkanie eksperckie dotyczące odbiorów rusztowań.

Praktyka pokazuje, że przepisy związane z przekazywaniem rusztowań do eksploatacji rodzą w Polsce wiele kontrowersji. Rusztowania stawia się, a następnie użytkuje w procesach budowlanych, remontowych, konserwacyjnych i innych. Szeroki zakres zastosowania sprawia, że sytuacje, w których dokonywany jest odbiór są zróżnicowane i kwestia ta staje się często realnym problemem dla firm montujących i eksploatujących rusztowania.

Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń i poglądów, a żywa dyskusja potwierdziła, że kwestii trudnych, związanych z tematyką eksploatacji rusztowań nie brakuje. Niezależnie od problematyki odbioru, poruszona została kwestia niewystarczających kompetencji użytkowników rusztowań oraz braku rozporządzenia regulującego wszystkie kwestie związane z rusztowaniami.

Oprócz przedstawicieli Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Ministerstwa Rozwoju, Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Generalnego Inspektoratu Pracy, Okręgowych Inspektoratów Pracy w Warszawie i Poznaniu, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Politechniki Lubelskiej, Politechniki Opolskiej oraz Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.


Archiwum

Tablica ogłoszeń