Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Walne Zgromadzenie PIGR 2015

Dział: Walne zgromadzenia

gen15_logo_wz_pigr_2015.jpg (31770 bytes)24 czerwca br. w Sali konferencyjnej Hotelu Park odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań. Zebranych powitał Prezes Izby p. Zenon Sztobryn, prosząc o uczczenie minutą ciszy p. Jarosława Bienia, zmarłego w tym roku członka Zarządu. Podobnie jak w latach ubiegłych, przewodniczącym obrad mianowano p. Romana Rogozińskiego. Oprócz przedstawicieli firm członkowskich Izby obecny był także stały gość z Czech - p. Jaromír Bubeníček.

Po przeprowadzeniu niezbędnych formalności - zatwierdzeniu projektu porządku obrad i wyborze Komisji Skrutacyjnej - p. dyrektor Danuta Gawęcka przedstawiła, jak co roku, prezentację dotyczącą działalności Izby w okresie od czerwca 2014 roku do chwili obecnej. Wystąpienie dotyczyło trzech ważnych aspektów funkcjonowania PIGR: struktury członkowskiej, działań Izby oraz jej finansów.

P. dyrektor podkreśliła szczególnie aktywność Izby w dziedzinie współpracy z wieloma organizacjami w kraju i zagranicą. Dzięki tej współpracy Izba z powodzeniem realizuje działania upowszechniające wiedzę na temat rusztowań - konferencje i seminaria, takie jak np. "Transport pionowy przy budowie i eksploatacji rusztowań" - spotkanie zorganizowane wspólnie z Okręgową Inspekcją Pracy w Poznaniu, Politechniką Poznańską i Urzędem Dozoru Technicznego.Fragment prezentacji p. Danuty Gawęckiej

Z Państwową Inspekcją Pracy Izba nieprzerwanie współpracuje również w ramach Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych. Organizacją partnerską dla PIGR są także Międzynarodowe Targi Poznańskie. Izba oraz jej członkowie brali aktywny udział w tegorocznych targach BUDMA i INTERMASZ. Niezmiennie owocna jest współpraca Izby z instytucjami zagranicznymi - UEG oraz organizacjami rusztowaniowymi w krajach europejskich.

Wiele miejsca P. dyrektor poświęciła organizowanemu w tym roku spotkaniu branżowemu, jakim jest Forum Rusztowaniowe. Tym razem działacze i sympatycy branży spotkają się w Częstochowie w dniach 5-6 września. Gospodarzem będzie Państwowa Straż Pożarna, a temat przewodni Forum brzmi "Jakość to bezpieczeństwo". Nieodzownym punktem imprezy będzie uroczysta gala Finału V edycji konkursu "Rusztowanie Roku".Fragmenty prezentacji

Równie ważna jak współpraca z Instytucjami jest działalność szkoleniowa PIGR. P. dyrektor przedstawiła zebranym dane dotyczące kursów i szkoleń przeprowadzonych przez Izbę. Kurs na specjalistę nadzoru budowy i eksploatacji rusztowań z wynikiem pozytywnym ukończyło już 586 osób, które bardzo pozytywnie oceniły to przedsięwzięcie. W pięciostopniowej skali ocenili szkolenie bardzo wysoko - na 4,62. Szczególne uznanie wzbudziło przygotowanie wykładowców oraz organizacja szkolenia. Uczestnicy uznali, że kurs będzie przydatny w ich karierze zawodowej. Podobnie przedstawiają się dane dotyczące szkolenia użytkowników rusztowań. Również w tym przypadku uczestnicy ocenili je na znacznie powyżej czterech w pięciostopniowej skali. Takie rezultaty świadczą o tym, że kursy trafiają w potrzeby rynku. Jest to duży sukces Izby na polu upowszechniania wiedzy i umiejętności dotyczących rusztowań.

gen15_kmiecik.jpg (157282 bytes)

Fragmenty prezentacji dotyczącej działalności Izby

Ostatnią częścią sprawozdania było omówienie wyników finansowych, rachunków zysków i strat oraz preliminarza na kolejny rok. Przedstawione informacje zostały jednogłośnie przyjęte przez zebranych.

Ponadto p. dyrektor zaprezentowała propozycje zmian w zasadach uzyskiwania rekomendacji PIGR przez członków Izby oraz projekt biblioteki PIGR, dzięki któremu członkowie Izby będą mieli dostęp do przydatnych branżowych materiałów. Te propozycje również spotkały się z aprobatą.Fragment prezentacji na temat biblioteki PIGR

W ramach spotkania przedstawieni zostali nowi członkowie PIGR - firmy Scafo System oraz Usługi BHP i PPOŻ Zbigniew Zygo.

Nieodzownym elementem Walnego Zgromadzenia była dyskusja dotycząca istotnych dla branży rusztowaniowej zagadnień. Istotnym tematem były m.in. kwestie związane z procedurą wstępowania nowych członków do Izby.

Uczestnicy spotkania mieli okazję kontynuować dyskusję podczas wspólnej kolacji, która odbyła się po zakończeniu Walnego Zgromadzenia.

Opracowanie: Joanna Dobrzykowska
Konsultacje: Danuta Gawęcka
Zdjęcia: z archiwum PIGR


Archiwum

Tablica ogłoszeń