Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PIGR 2016

Dział: Walne zgromadzenia

8 marca br. w sali konferencyjnej Hotelu Park odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań. Celem spotkania było dokonanie zmiany siedziby Izby oraz zmian w Statucie organizacji. Zebranych powitał Prezes Izby p. Zenon Sztobryn, prosząc o uczczenie minutą ciszy p. Jacka Grodeckiego, zmarłego w tym roku członka Izby. Przewodniczącym obrad mianowano p. Bogdana Szpilmana.

Po przeprowadzeniu niezbędnych formalności - zatwierdzeniu projektu porządku obrad i wyborze Komisji Skrutacyjnej - głos zabrała p. dyrektor Dagmara Tyc, przedstawiając zebranym nową siedzibę PIGR, która mieścić się będzie w Warszawskim Domu Technika NOT przy ul. Tadeusza Czackiego 3/5 w Warszawie. P. dyrektor zaprezentowała rzut rozmieszczenia pomieszczeń oraz zdjęcia. Podkreśliła plusy wybranej lokalizacji - m.in. sąsiedztwo instytucji takich jak Polski Komitet Normalizacyjny, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa oraz redakcji czasopisma Przegląd Budowlany.

nwz2016_dsc0670.jpg (138243 bytes)

nwz2016_prezentacja_nwz2.jpg (83154 bytes)

Prezentacja p. Dagmary Tyc

Po dyskusji związanej z przedstawionym materiałem zebrani przyjęli uchwały w sprawie zmiany siedziby oraz zmiany Statutu Izby. Tym samym zmiany te zostały oficjalnie wprowadzone w życie.

Podczas spotkania podjęto również decyzję o nadaniu tytułu Honorowego Członka PIGR p. Danucie Gawęckiej, poprzedniej dyrektor Izby.

Członkowie PIGR dyskutowali również na temat działań, które pomogłyby Izbie wykorzystać atuty wynikające z nowej lokalizacji. Oprócz tego przedstawiono m.in. kwestie pozyskiwania nowych członków, umieszczania reklam na stronie PIGR i sprzedaży biuletynu "Rusztowania", propozycje rozwoju oferty szkoleniowej i możliwości pozyskania funduszy unijnych.

nwz2016_dsc0683.jpg (203115 bytes)

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIGR

nwz2016_dsc0689.jpg (201623 bytes)

Uczestnicy spotkania

Opracowanie: Joanna Dobrzykowska
Zdjęcia: z archiwum PIGR


Archiwum

Tablica ogłoszeń