Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Korzyści z członkostwa

Dział: Członkostwo

Jesteśmy jedyną w kraju organizacją reprezentującą interesy branży rusztowaniowej. Celem naszej organizacji są działania na rzecz:

  • normalizacji branży w wielu obszarach, począwszy od legislacji, na reprezentowaniu interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów kończąc

  • osiągnięcie przez Izbę pozycji najwyższego autorytetu w zakresie wiedzy specjalistycznej, kształcenia nauki zawodu i doskonalenia zawodowego, przepisów, bezpieczeństwa pracy oraz etyki zawodowej.

Izbę tworzą jej członkowie wyrażając swoją wolę poprzez Walne Zgromadzenie a na co dzień poprzez pracę w Zespołach, Komisjach i Zarządzie. Członkowie PIGR to firmy, które zdają sobie sprawę z konieczności zabrania wspólnego głosu, jakże często pomijanej a jednocześnie bardzo istotnej, branży rusztowaniowej rynku budowlanego. Kieruje nimi chęć tworzenia korzystnych dla branży rozwiązań i efektywne ich wdrażanie w rzeczywistość a także podnoszenia jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług. W śród nas są firmy znaczące dla branży - producenci rusztowań, specjalistyczne firmy montażowe, firmy sprzedające, wynajmujące i dzierżawiące rusztowania, kooperanci (producenci i dystrybutorzy np. siatek, plandek, złączy itp.), firmy budowlane, wykorzystujące w swojej działalności rusztowania, a także prasa branżowa.

Chcąc zmieniać na lepsze polski rynek rusztowaniowy i mieć wpływ na to, co dzieje się w UE musimy zdawać sobie sprawę, że osiągnąć możemy to tylko razem. Trzeba zdać sobie również sprawę, że tylko silne grupy branżowego interesu, z jaką całą pewnością jest Polska Izba Gospodarcza Rusztowań, przemawiając głosem swych wielu członków oraz partnerów mają szanse dokonać pozytywnych zmian.

Nie pozwól, więc aby ważne dla ciebie decyzje
były podejmowane bez twojej wiedzy i udziału!


Archiwum

Tablica ogłoszeń