Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Deklaracja wstąpienia

Dział: Członkostwo

1. Kandydat na Członka Izby przesyła na adres biura Izby wypełnione dokumenty:

  • deklarację wstąpienia do Izby (pliki w postaci: PDF [Acrobat Reader], DOC [Microsoft Word], ODT [OpenOffice.org]),

  • formularz informacyjny (pliki w postaci: PDF [Acrobat Reader], DOC [Microsoft Word], ODT [OpenOffice.org]),

2. Po zapoznaniu się z powyższymi dokumentami na najbliższym posiedzeniu Zarządu Izby, zostaje podjęta decyzja o przyjęciu kandydata na członka Izby.

3. Biuro Zarządu wysyła do nowo przyjętego Członka izby :

Decyzję Zarządu Izby o przyjęciu firmy w poczet Członków Izby z informacją o:

  1. dacie przyjęcia firmy na członka Izby
  2. nadanym numerze ewidencyjnym

stosowne do deklaracji noty statutowe

  1. wpisową
  2. członkowską

4. Po dokonaniu wpłat firma staje się pełnoprawnym członkiem Izby i w tym momencie jej dane oraz wszelkie informacje dotyczące firmy i jej działalności zostają wprowadzone na stronę internetową Izby w poszczególnych jej działach oraz jest również automatyczne połączona linkiem - ze swoją stroną internetową /jeśli ją posiada/. Od tego momentu zaczyna się ścisła współpraca. Członek Izby korzysta z wszystkich dostępnych usług świadczonych przez Izbę, otrzymuje wszystkie bieżące informacje w których Izba jest w danej chwili w posiadaniu np. bieżące informacje na temat ukazujących się nowych przepisów prawnych dot. branży rusztowaniowej lub jego dane przekazywane są zainteresowanym kontrahentom. Z uwagi na minimalizację kosztów Izby przekaz taki odbywa się wyłącznie w postaci e-mailowej. Firmy które nie mają swoich kont elektronicznych mogą założyć je pod domeną Izby.


Archiwum

Tablica ogłoszeń