Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Rekomendacje

Dział: Członkostwo

Izba, swoim członkom, na ich życzenie jednak po spełnieniu określonych regulaminem warunków, wydaje rekomendacje. Rekomendacja stanowi wyznacznik pozycji i wiarygodności firmy na rynku.

Zadaniem rekomendacji jest pomoc w firmie w prowadzeniu jej działalności gospodarczej i społecznej. Okazuje się, że taka identyfikacja z organizacją branżową jest potrzebna w kontaktach zawodowych firm, bowiem przynależność do organizacji zawodowo-branżowej staje się powoli i u nas w kraju wyznacznikiem pozycji i wiarygodności firmy na rynku, a jej rekomendacja stanowi rodzaj wyróżnienia swojego członka.

Zasady i tryb przyznawania Rekomendacji a także termin ważności określa Regulamin przyznawania Rekomendacji.

Podstawą uzyskania rekomendacji jest:

  1. coroczne wypełnienie i przesłanie formularza informacyjnego wraz podpisanym przez członka oświadczeniem który jest integralną częścią formularza,

  2. stosowanie się do zapisów Statutu Izby,

  3. stosowanie się do zapisów Kodeksu honorowego i etycznego członka PIGR

Wypełniony formularz informacyjny wraz z oświadczeniem zainteresowany uzyskaniem rekomendacji członek Izby przesyła corocznie do Biura Izby w postaci listownej i elektronicznej w terminie od 1 stycznia do 31 stycznia tego roku, na który będzie wystawiana rekomendacja.

W przypadku nie przestrzegania przez członka Izby Statutu Izby, Kodeksu honorowego i etycznego członka PIGR lub nie przesłanie w wyznaczonym terminie formularza informacyjnego, Rekomendacja na dany rok nie będzie wydawana. Członek Izby przyjmując rekomendację, potwierdza znajomość zasad regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania wraz z Statutem oraz Kodeksem honorowym i etycznym członka Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań.

Rekomendacja Członka PIGR ważna jest przez okres jednego roku i jest corocznie odnawiana. Rekomendacja jest ważna wyłącznie z oryginalnym podpisem na niej, Prezesa Izby.

Na stronie Izby będzie coroczne ukazywała się lista wydanych w danym roku rekomendacji.

Pliki do pobrania:

  • Regulamin przyznawania rekomendacji
    (pliki w postaci: PDF [Acrobat Reader], DOC [Microsoft Word], ODT [OpenOffice.org]),
  • Formularz dot.Rekomendacji
    (pliki w postaci: PDF [Acrobat Reader], DOC [Microsoft Word], ODT [OpenOffice.org])
Wydane rekomendacje na rok 2015

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X | Z


Archiwum

Tablica ogłoszeń