Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Złoty Certyfikat "RZETELNA FIRMA 2011" dla członka PIGR Centrum Rusztowań - P.W. Wiesław Piechnik

W dniu 17.05.2011 r. w Katowicach na Europejskim Forum Gospodarczym z udziałem około 4500 gości z kraju i europy, które otwierali Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Prof. Jerzy Buzek i Premier Donald Tusk, członek PIGR firma Centrum Rusztowań P.W. Wiesław Piechnik otrzymał złoty Certyfikat "Rzetelna Firma 2011". Programowi Rzetelna Firma patronuje Krajowy Rejestr Długów.

Jest to ważne wyróżnienie dające świadectwo rzetelność firmy w stosunku do kontrahentów. Aby je otrzymać firma musi spełnić szereg warunków tj. być:

  • licencjonowanym użytkownikiem systemu KRD Biura Informacji Gospodarczej S.A.

  • uczestnikiem programu Rzetelna Firma przez minimum rok.

W tym czasie firma jest sprawdzana między innymi czy:

  • kieruje się praworządnością i przestrzega przepisy prawa, zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje w biznesie

  • rzetelnie wywiązuje się z postanowień zawartych umów czy kontraktów

  • prowadzi działalność w sposób przejrzysty i jasny dla innych uczestników obrotu gospodarczego

  • cechuje się odpowiedzialnością

rzetelna_firma.jpg (6862 bytes) centrum_rusztowan.jpg (16035 bytes)

Firma uczestnicząc w programie buduje ogólnopolski system wymiany informacji gospodarczych poprzez weryfikowanie wiarygodności finansowej potencjalnych klientów, dopisywanie informacji o dłużnikach do bazy danych KRD. W okresie uczestnictwa w programie, przedstawiciele firmy zobowiązują się do przestrzegania postanowień Kodeksu Etyki Rzetelnej Firmy a w szczególności:

  • do zapewnienia swoim klientom najwyższą, jakość oferowanych usług i sprzedawanych produktów

  • do uczciwej konkurencji, która oznacza:, niepodważanie reputacji i osiągnięć firm konkurencyjnych, nienaruszanie tajemnicy służbowej innych firm oraz praw autorskich, niestosowanie nieuczciwej konkurencji lub zakazanej  prawem reklamy

  • do ciągłego podnoszenia świadomości swoich pracowników, kształtowania ich postaw wobec kontrahentów i konkurencji, budowania świadomości idei oraz zasad odpowiedzialnego biznesu.

Gratulujemy!

Danuta Gawęcka


Archiwum

Tablica ogłoszeń