Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

120 Lecie ZZ Budowlani - Oddział Wielkopolska

120_lat.jpg (54968 bytes)14.09.br ZZ Budowlani Oddział Wielkopolska świętował swój jubileusz w gronie swoich członków oraz zaproszonych gości na uroczystej gali zorganizowanej w sali konferencyjnej IKOR .

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele zaproszonych instytucji i organizacji na co dzień partnerzy związku w Wielkopolsce jak OIP, OIIB, WIB, PIGR.

Spotkanie otworzył i poprowadził Przewodniczący Okręgu Wielkopolskiego Krzysztof Antoniewicz. O historii związku jego roli miejsca, dokonaniach i planach na przyszłość opowiedział Wiceprzewodniczący Związku Ireneusz Goździołko, a zaproszeni goście na czele z Okręgowym Inspektorem Pracy p. Stanisławą Ziółkowską na ich ręce kierowali gratulacje z okazji tak doniosłego jubileuszu oraz składali życzenia pomyślności w dalszej działalności. PIGR na spotkaniu reprezentowała p. Dyrektor Izby Danuta Gawęcka.

Przewodniczący Okręgu Wielkopolskiego Krzysztof Antoniewicz

Wiceprzewodniczący Związku Ireneusz Goździołko

Okręgowy Inspektor Pracy Stanisława Ziółkowska

Obchody były okazją do odznaczenia wyróżniających się w okręgu związkowców, którzy na koniec spotkania mieli okazję do wymiany pomiędzy sobą swoich wrażeń i wspomnień podczas wydanego na tą część bankietu. Znakomitą oprawę spotkania zapewnił występ kapeli "Zza Winkla" z Nowego Tomyśla.

kapela.jpg (69069 bytes)

O Związku:

Związek Zawodowy "Budowlani" jest ogólnopolską organizacją związkową zrzeszającą pracowników budownictwa, przemysłu materiałów budowlanych, spółdzielczości mieszkaniowej, leśnictwa i ochrony środowiska, przemysłu drzewnego, meblarskiego, płytowego i wszystkich branż pokrewnych. Pracami ZZ "Budowlani" kieruje Rada Krajowa i jej Prezydium oraz Zarząd Krajowy i Przewodniczący Związku. Strukturami branżowymi są Krajowe Sekcje Pracowników powoływane w celu reprezentacji interesów poszczególnych sektorów. Pracę terenową Związku organizują Okręgi, których teren działania pokrywa się z podziałem administracyjnym kraju i odpowiada obszarom województw. Najważniejszą jednostką organizacyjną Związku Zawodowego "Budowlani" są organizacje szczebla podstawowego reprezentowane przez Zarządy Zakładowe, Międzyzakładowe i Koła. Obecnie ZZ "Budowlani" to ok. 500 organizacji z całej Polski pracujących w ramach 14 Okręgów. Zarząd Krajowy ZZ "Budowlani" może również powołać związkowe struktury lokalne na szczeblu powiatów. Związek Zawodowy "Budowlani" w swojej działalności kieruje się zasadami określonymi w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Ustawie o Związkach Zawodowych, Kodeksie Pracy, Ustawie o Sporach Zbiorowych oraz innych aktach prawnych, zarówno krajowych jak i międzynarodowych, mających swe odzwierciedlenie w Statucie naszej organizacji.

Opracowano na podstawie strony internetowej ZZ Budowlani . Więcej informacji na stronie http://www.zzbudowlani.pl

Danuta Gawęcka


Archiwum

Tablica ogłoszeń