Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

PIGR - partnerem społecznym wspólnego stanowiska w sprawie rozwoju budownictwa 2014-2020

Związek Zawodowy Budowlanych wspólnie z Konfederacją Budownictwa i Nieruchomości podjął inicjatywę opracowania stanowiska partnerów społecznych w sprawie rozwoju budownictwa, którego głównym motywem jest jakość polskiego prawodawstwa w Polsce w latach 2014-2020. Poniższy dokument jest wyrazem oceny podejścia wszystkich zaproszonych do współpracy partnerów celem tworzenia i egzekwowania prawa. Z przyjemnością informujemy, że Polska Izba Gospodarcza Rusztowań w osobie Pana Prezesa Zenona Sztobryna występującego pośród 12 sygnatariuszy porozumienia, należy do grona, które zabierze głos w sprawach dotyczących naszych członków i działań. Przesłanie, którego treść przedstawiamy poniżej, jest odpowiedzią na potrzeby jakie rodzi rynek budowlany dla przyszłych pokoleń.

Tekst porozumienia

 


Archiwum

Tablica ogłoszeń