Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

I Nagroda w konkursie WSOWPP "Solidni, Gospodarni, Bezpieczni w Pracy" dla firmy BIS plettac

Miło nam poinformować, że w konkursie "Solidni, Gospodarni, Bezpieczni w pracy" pierwsze miejsce ex aequo z dwoma innymi firmami zajął członek naszej Izby, firma BIS plettac z Ostrzeszowa. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w dniu 22 marca 2013 roku w reprezentacyjne sali Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. Organizatorem spotkania była Okręgowa Inspekcja Pracy w Poznaniu w ramach Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy. Nagrodę z rąk Wojewody Wielkopolskiego p. Piotra Florka w asyście p. Stanisławy Ziółkowskiej - Okręgowego Inspektora Pracy, odebrał p. Piotr Kmiecik - projektant w dziale przygotowania i rozliczenia produkcji w firmie BIS plettac. Laureatowi gratulujemy wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów.

2.jpg (116055 bytes)

Od lewej: p. Stanisław Ziółkowska - Okręgowy Inspektor Pracy,
trzech nagrodzonych laureatów - ex aequo pierwsze miejsce, p. Piotr Florek - Wojewoda Wielkopolski

3.jpg (94364 bytes)

p. Piotr Kmiecik

Ideą konkursu WSOWPP jest upowszechnianie i promowanie stosowanych przez pracodawców "dobrych praktyk" w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa pracy ograniczając zagrożenia zawodowe i wypadkowe. W konkursie uczestniczyli pracodawcy, którzy poprzez wdrożenie nieobligatoryjnych działań technicznych, organizacyjnych lub prawnych, w sposób znaczący poprawili poziom bezpieczeństwa pracy.

Efektem stosowania "dobrych praktyk" w firmie BIS plettac dzięki szczegółowej analizie przyczyn i powtarzalności wypadków jest skuteczne zapobieganie najważniejszemu ryzyku zawodowemu jakim jest upadek z wysokości. Należy przypomnieć, że charakter działalności firmy BIS plettac- jednej z największych specjalistycznych firm montażu rusztowań w Polsce zatrudniającej na dzień dzisiejszy blisko 1000 monterów, wiąże się z wykonywaniem prac szczególnie niebezpiecznych związanych z pracą na wysokości oraz innymi zagrożeniami wynikającymi z prac na terenie dużych i czynnych przemysłowych jak elektrownie, rafinerie itp. , gdzie stawianie konstrukcji rusztowań w warunkach czynnego zakładu jest rzeczywiście trudny i niebezpieczny.

Zgłoszony do konkursu przez firmę BIS plettac materiał został szczególnie doceniony przez Kapitułę Konkursu ze względu na jego profesjonalne i obszerne przygotowanie oraz z uwagi na efekty, jakie firma BIS plettac uzyskała dzięki wdrożonym rozwiązaniom, a należą do nich między innymi:

  • wdrożenie certyfikowanych systemów zarządzania (OHSAS 18001:2007 oraz PN-N 18001:2004, SCC Petro 2008/5.1, ISO 9001:2008)

  • analiza przyczyn i powtarzalności wypadków (prowadzenie pomiarów środowiskowych, szczegółowe analizy, kampanie)

  • organizowanie licznych i systematycznych szkoleń oraz instruktaży kierowanych do pracowników firmy mających na celu przekazywanie informacji o zagrożeniach w miejscu wykonywania pracy i prawidłowej technologii montażu i demontażu rusztowań

  • aktywne włączanie się w działania promujące bezpieczeństwo na budowach poprzez udział w konferencjach i seminariach związanych z bezpieczeństwem pracy w budownictwie organizowanych przez Polską Izbę Gospodarczą Rusztowań oraz licznych publikacji i artykułów również pod auspicjami Izby na temat poprawnego montażu rusztowań między innymi "Skryptu do nauki zawodu montażysty rusztowań" czy cyklu "Błędy w montażu rusztowań" jaki był publikowany w kwartalniku PIGR - RUSZTOWANIA

W procesie wdrażania "dobrych praktyk" w firmie BIS plettac należy podkreślić osobę Pana Piotra Kmiecika - projektanta, szkoleniowca i specjalistę ds. nadzoru budowy i eksploatacji rusztowań, osoby która z ramienia firmy przygotowała materiały do konkursu.

Pan Piotr Kmiecik od wielu lat w ramach członkostwa firmy w Izbie, angażuje się w bardzo dużo przedsięwzięć jakie PIGR prowadzi w swojej bieżącej działalność, zwłaszcza na rzecz poprawy bezpieczeństwa robót rusztowaniowych. Są to nie tylko szkolenia i publikacje ale również udział w wielu komisjach problemowych w kraju i z zagranicą. Chętnie dzieli się z innymi swoją wiedzą i długoletnim doświadczeniem przyczyniając się tym samym do podnoszenia rangi zawodu montera rusztowań i kadry inżynieryjno technicznej sprawującej nadzór zarówno nad budową jak i eksploatacją rusztowań. Jednym słowem wydatnie wpływa na poziom kultury bezpieczeństwa na budowach, za co jesteśmy mu bardzo wdzięczni.

Gratulujemy firmie BIS plettac oraz p. Piotrowi jeszcze raz sukcesu w konkursie i życzymy podobnych osiągnięć w przyszłości.

Opracowanie:
Kamila Mułkowska
Danuta Gawęcka

Zdjęcia w artykule dzięki uprzejmości PIP


Archiwum

Tablica ogłoszeń