Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Wręczenie nagród laureatom etapu regionalnego konkursu Państwowej Inspekcji Pracy

2015_apip_logo.jpg (64075 bytes)24 listopada 2015 r. w siedzibie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom etapu regionalnego XXII edycji ogólnopolskiego konkursu "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej" oraz konkursu na "Najaktywniejszego społecznego inspektora pracy".

Wśród zaproszonych gości obecna była dyrektor Izby, p. Danuta Gawęcka.

Zebranych powitała okręgowa inspektor pracy w Poznaniu, p. Stanisława Ziółkowska. Swoje wystąpienie poświęciła podsumowaniu działalności prewencyjnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu w 2015 r. Jako jedną z ważniejszych inicjatyw prewencyjnych wskazała Wielkopolską Strategię Ograniczania Zagrożeń Zawodowych działająca przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Poznaniu. Jednym z partnerów Strategii jest Polska Izba Gospodarcza Rusztowań.Wystąpienie S. Ziółkowskiej

Najważniejszym punktem programu było wręczenie nagród i wyróżnień w konkursie "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej", w którym przyznano 10 nagród i wyróżnień. Przyznanie zostały również 4 wyróżnienia w konkursie na "Najaktywniejszego społecznego inspektora pracy".

Pracodawcy uczestniczący w programie prewencyjnym PIP dla Zakładów Usług Leśnych otrzymali dyplomy i zaświadczenia.

Uroczystość uświetnił występ kwintetu akordeonowego składającego się z uczniów Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu.Uczestnicy uroczystości, druga od lewej D. Gawęcka

Opracowanie: Joanna Dobrzykowska
Zdjęcia: z archiwum PIGR oraz dzięki uprzejmości Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu


Archiwum

Tablica ogłoszeń