Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Dyrektor Izby wyróżniona podczas Wielkopolskiego Dnia Budowlanych

18 września 2015 r. w Boszkowie odbyły się obchody Wielkopolskiego Dnia Budowlanych. Wydarzenie zorganizowała Wielkopolska Izba Inżynierów Budownictwa i jej delegatura w Lesznie.

Miło nam poinformować, że podczas obchodów dyrektor Izby, p. Danuta Gawęcka, została uhonorowana Odznaką Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej nadaną przez Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego. Otrzymała również dyplom w dowód uznania za "aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki".

honor2015_img_0586.jpg (132664 bytes)

Wręczenie Odznaki Honorowej p. Danucie Gawęckiej

Odznaka Honorowa i dyplomy przyznane p. Danucie Gawęckiej

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem nadawanym przez Ministra Gospodarki osobom fizycznym i przedsiębiorstwom aktywnym na polu gospodarki, wnoszącym istotny wkład w jej rozwój. Wyróżnienie to pozwala na dostrzeżenie i nagrodzenie wybitnych osiągnięć w sferze innowacji, promocji polskiego przemysłu, wdrażania nowych technologii, prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej oraz wprowadzania efektywnych metod zarządzania.

Opracowanie: Joanna Dobrzykowska
Zdjęcia: dzięki uprzejmości Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz z archiwum PIGR


Archiwum

Tablica ogłoszeń