Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Rusztowania na konferencji "Bezpieczeństwo pracy w budownictwie"

25 czerwca 2015 r. na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej odbędzie się

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
"Bezpieczeństwo pracy w budownictwie"

Miejsce: Aula III Budynku Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 40 w Lublinie.

Termin: 25 czerwca 2015 r.

 

Organizatorzy:
 • Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej
 • Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie.

Partner wydarzenia:

 • Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Konferencję obejmuje patronatem m.in. Polska Izba Gospodarcza Rusztowań, a w składzie komitetu naukowego znajdzie się p. dyrektor Danuta Gawęcka.

Tematyka konferencji będzie dotyczyła bezpieczeństwa pracowników budowlanych oraz użytkowników obiektów budowlanych.

W programie:

 • Katastrofy budowlane a bezpieczeństwo w budownictwie
 • Przyczyny i skutki wypadków przy pracy w budownictwie na tle nieprawidłowości stwierdzanych podczas czynności kontrolnych w latach 2010-2014
 • Zagrożenia i prewencja w małych przedsiębiorstwach budowlanych
 • Ergonomiczne uwarunkowania pracy w budownictwie
 • Zagrożenia i skutki zdrowotne ekspozycji zawodowej i pracowników budownictwa
 • Modele tendencji rozwoju wypadkowości w budownictwie
 • Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w procesie budowlanym
 • Urządzenia i maszyny na budowach a bezpieczeństwo pracy
 • Referat w języku angielskim - Safety conditions scaffolding - general scope

Zgłoszenia udziału w konferencji należy dokonać poprzez rejestrację elektroniczną na stronie www.bpb.pollub.pl lub wysłać informacje niezbędne do rejestracji pocztą elektroniczną na adres e-mail: bpb@pollub.pl.

Wstęp bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!


Archiwum

Tablica ogłoszeń