Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Kurs "Specjalista nadzoru budowy i eksploatacji rusztowań"

Trwa nabór na szkolenie!

Zapraszamy Państwa na kurs "Specjalista nadzoru budowy i eksploatacji rusztowań"!

2016_kurs_specjalista.jpg (79124 bytes)

Nasze szkolenie obejmuje 64 godziny nauki, z czego aż 24 godziny to praktyczne ćwiczenia związane z nadzorem budowy i eksploatacji rusztowań.

Dzięki uczestnictwu w kursie:

 • zdobędziecie Państwo kompetencje związane z nadzorem - kurs prowadzą fachowcy-praktycy z wieloletnim doświadczeniem w branży;

 • zaznajomicie się Państwo z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi rusztowań;

 • odbędziecie Państwo szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy z naciskiem na sytuacje związane z pracą na rusztowaniach oraz otrzymacie stosowny certyfikat; w szkoleniu uwzględniono ćwiczenia na fantomie;

 • otrzymacie Państwo obszerne materiały szkoleniowe, stanowiące kompendium wiedzy dotyczącej rusztowań.

Poniżej przedstawiamy informacje o aktualnym naborze:

 • Katowice *
  24.06 - 26.06.2016 - 1 sesja
  8.07 - 10.07.2016 - 2 sesja
  22.07.2016 EGZAMIN

  05.08 - 07.08.2016 - 1 sesja
  19.08 - 21.08.2016 - 2 sesja
  26.08.2016 EGZAMIN

 • Ostrzeszów - nabór został zamknięty, brak wolnych miejsc
  7.05 - 8.05.2016 - 1 sesja
  21.05 - 22.05.2016 - 2 sesja
  4.06 - 5.06.2016 - 3 sesja
  11.06.2016 EGZAMIN (zmiana terminu egzaminu)

 • Gdańsk *
  19.05 - 22.05.2016 - 1 sesja
  4.06.2016 - 2 sesja
  5.06.2016 EGZAMIN

*) Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość odwołania kursu lub zmiany terminu z przyczyn organizacyjnych. W takim przypadku zainteresowani będą niezwłocznie o tym fakcie powiadomieni.

Uczestnicy szkolenia, po zdaniu egzaminu przed Komisją powołaną przez Polską Izbę Gospodarczą Rusztowań, otrzymują zaświadczenie PIGR o ukończeniu kursu i zdobyciu kompetencji.

Na Państwa pytania związane z kursem chętnie odpowie Pani Wioletta Poprawa z akredytowanego przez PIGR ośrodka szkoleniowego Job Transfer:

tel. kom.: + 48 601 578 754
email: wpoprawa@jobtransfer.com.pl

Biuro Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań również pozostaje do Państwa dyspozycji.

Nabór na aktualne kursy jest prowadzony do wyczerpania miejsc, dlatego proszę dzwonić już dziś!

Zapraszamy!


Archiwum

Tablica ogłoszeń