Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Minimalna godzinowa stawka kalkulacyjna wynagrodzenia w budownictwie

Zgodnie z postanowieniami Porozumienia z 8 kwietnia 2014 r. w sprawie minimalnej godzinowej stawki kalkulacyjnej wynagrodzenia w budownictwie dla robót budowlano - montażowych oraz usług w zakresie gospodarowania nieruchomościami podajemy poniżej kalkulację stawki na rok 2017.

wyliczenie_stawki_2017_plakat.jpg (275054 bytes)

Jako wartość wyjściową do wyliczenia minimalnej kalkulacyjnej stawki w budownictwie dla robót budowlano-montażowych w Polsce przyjęto:

 • obowiązujące minimalne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2017 roku tj. 2.000,00 zł brutto,
 • średni miesięczny czas pracy dla 2017 roku wynoszący 167 godzin.

Więcej informacji na temat wyliczenia stawki znajdziecie Państwo w załączniku: Wyliczenie minimalnej stawki zawiera załącznik do niniejszego porozumienia.

Porozumienie w sprawie minimalnej godzinowej stawki kalkulacyjnej wynagrodzenia w budownictwie dla robót budowlano-montażowych oraz usługach w zakresie gospodarowania nieruchomościami realizowanych w Polsce podpisano dnia 8 kwietnia 2014 r. Sygnatariuszami porozumienia były:

Związki pracodawców:

 • Związek Rzemiosła Polskiego
 • Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości
 • Polski Związek Pracodawców Budownictwa
 • Pracodawcy Ziemi Lubelskiej
 • Pracodawcy Pomorza i Kujaw

Związki pracobiorców:

 • Związek Zawodowy "Budowlani"
 • Związek Zawodowy "Budowlani" - Okręg Kujawsko-Pomorski
 • NSZZ Solidarność - Sekretariat Budownictwa i Przemysłu Drzewnego

Porozumienie podpisano przy czynnym wsparciu niżej wymienionych organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prawnych związanych z budownictwem i nieruchomościami:

logo_pigr_white.jpg (12120 bytes)
 • Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
 • Ogólnopolska Izba Gospodarki Nieruchomościami
 • Polska Izba Gospodarcza Rusztowań
 • Śląska Izba Budownictwa
 • Pomorsko-Kujawska Izba Budownictwa
 • Federacja Pracodawców Polski Zachodniej
 • Stowarzyszenie Producentów Gipsu "Polski Gips"
 • Izba Przemysłowo-Handlowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 


Archiwum

Tablica ogłoszeń