Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Spotkanie robocze w Ministerstwie Rozwoju

W dniu 17 marca w Ministerstwie Rozwoju odbyło się spotkanie robocze w związku z kontynuacją prac nad zmianą rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Spotkanie zorganizował Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego, a uczestniczyli w nim przedstawiciele m.in. Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczpospolitej Polskiej oraz licznych ośrodków szkoleniowych. Polską Izbę Gospodarczą Rusztowań reprezentował p. Jan Paszkowski, Członek Zarządu PIGR, p. Grzegorz Dziewulski, Prezes Zarządu firmy Layher oraz dyrektor Izby p. Dagmara Tyc.

Podczas spotkania omawiane były propozycje zmian do załącznika wyżej wymienionego rozporządzenia. Przedstawiciele PIGR przedstawili stanowisko Izby odnośnie części dotyczącej rusztowań. Projekt rozporządzenia zostanie skierowany do konsultacji międzyresortowych, a następnie do konsultacji społecznych.


Archiwum

Tablica ogłoszeń