Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Niebawem finał konkursu "Nie! Bezpieczna Budowa"

Już wkrótce, bo 20 października 2016 roku, odbędzie się finał konkursu "Nie! Bezpieczna Budowa".

O godzinie 9:00 w budynku Instytutu Budownictwa Wydziału Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM w Olsztynie, zgromadzi się niemały tłum, by śledzić rozstrzygnięcie konkursu "Nie! Bezpieczna Budowa".

W programie przewidziano m.in. wystawę zdjęć nadesłanych na konkurs, pokazy promujące przestrzeganie przepisów bhp w wybranych kategoriach konkursowych, narzędzi, urządzeń i sprzętu ochrony indywidualnej, i zbiorowej wykorzystywanego do zabezpieczenia pracy na budowach, pokazy ratownictwa i pierwszej pomocy oraz "Targi Pracy" przeznaczone dla grup wiekowych objętych konkursem oraz seminaria z udziałem ekspertów Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Dozoru Technicznego i Instytutu Budownictwa oraz Katedry Podstaw Bezpieczeństwa UWM.

Poniżej szczegóły programu konkursu.

Opracowała: Edyta Kowalczyk


Archiwum

Tablica ogłoszeń