Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy

28 kwietnia o godz. 11.00 w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej odbyła się uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy. Wydarzenie, nad którym honorowy patronat objął Marszałek Sejmu Marek Kuchciński, było związane z obchodami Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Tematem tegorocznej sesji było bezpieczeństwo i higiena pracy w sektorach gospodarki o największej liczbie wypadków śmiertelnych i ciężkich.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 400 osób. Wśród zgromadzonych byli posłowie na Sejm RP, przedstawiciele Rady Ochrony Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Nadzoru Budowlanego i innych instytucji, członkowie Związku Zawodowego "Budowlani", OPZZ , reprezentanci środowisk związanych ze służbami bhp, przedsiębiorcy i pracodawcy. W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań. Z ramienia Izby obecni byli: p. Jan Paszkowski - Członek Zarządu, p. Grzegorz Dziewulski oraz Dyrektor PIGR p. Dagmara Tyc.

Konferencja rozpoczęła się minutą ciszy, która uczczono pamięć ofiar wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Podczas posiedzenia przedstawione zostały referaty o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa, higieny i czasu pracy w dziedzinach gospodarki, w których występuje największa liczba wypadków przy pracy.

Uroczystą sesję zakończono przyjęciem Apelu skierowanego do Sejmu RP z okazji Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.

rop2016_img_20160428_105440.jpg (232006 bytes)

Konferencja w Sali Kolumnowej Sejmu RP. Od lewej: p. Grzegorz Dziewulski, P. Jan Paszkowski, P. Dagmara Tyc.


Archiwum

Tablica ogłoszeń